ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грішнова Олена Антонівна

14.04.1960

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1982 – закінчила екон. ф-т. 1993 – асп-ру екон. ф-ту Київ ун-ту. 1993 – асист. каф. управл. та економіки підпр-ва, доц., проф. каф. теоретичної та прикладної економіки. Канд. дис. «Професійно-технічна освіта в умовах формування національного ринку праці» (1994). Докт. дис. «Формування людського капіталу в системі освіти та професійної підготовки» (2002). Викладає курси: економіка праці та соціально-трудові відносини, менеджмент персоналу, корпоративна культура. Осн. напрями наук. діяльності: економіка праці, соціально-трудові відносини, управління персоналом, людський розвиток, соціальна відповідальність. На громад. засадах працює в складі наук.-метод. комісії Комітету з питань соц. політики та праці ВР України. Чл. спец. вчен. рад: Д.26.001.12 у Київ. ун-ті, Д.26.247.01 у Ін-ті демографії та соціальних досліджень НАН України. Чл. ред. кол. наук.-екон. журналів «Україна: аспекти праці», «Демографія та соціальна економіка», «Вища школа», «Соціально-трудові відносини: теорія та практика». Автор понад 200 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. К., 2001; Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручн. К., 2004; Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій / Колективна наукова аналітична монографія. К., 2007 (у співавт.); Людський розвиток: Навч. посіб. К., 2006; Cоціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія. К., 2010 (у співавт.); Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія. К., 2012 (у співавт.). 

Автор: Т.М.Литвиненко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи