ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Логвиненко Володимир Костянтинович

01.07.1927- 29.02.1996

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1951 – закінчив екон. ф-т Харків. ун-ту, 1956 – асп. Київ. ун-ту на каф. політекономії. 1956 – асист., старш. викл., доц., 1966 – заст. зав. каф. політекономії природн. наук, 1968 – проф. 1968-70 зав. відділом сусп. наук. Мін. вищої освіти УРСР. 1970-96 зав. каф. еконо. теорії КНТЕУ. Канд. дис. «Социалистическая собственность – основа колхозного производства» (1957),  докт. дис. «Колхозная собственность и вопросы её развития при переходе к коммунизму» (1967). Осн. напрями наук. діяльності: методол. аспекти дослідження відносин власності.Читав курс політ. економії на природн. ф-тах ун-ту, екон. теорію. Осн. праці: Две формы социалистической собственности в СССР и их развитие в период перехода к коммунизму (брошюра), К., 1959; Колхозная собственность и вопросы её развития при переходе к коммунизму. К., 1966; Роль міжколгоспних організацій у подальшому розвитку економіки колгоспів // Питання розвитку соц. економіки. 1961. № 5; Міжколгоспні виробничі зв’язки, Держполітвидав УРСР, К., 1961; Логвиненко В., Лазня І. Організаційно-економічні форми приватизації // Економіка України, 1993. № 10; Вступ до макроекономіки: Конспект лекцій. К., 1994 (у співавт.); Логвиненко В.К., Лазня І.В. Роздержавлення та приватизація як важливі умови становлення ринкових відносин: Конспект лекцій. К., 1995. Л-ра: Науковий щорічник за 1956 рік / Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка; відп. ред. О.З. Жмудський. К., 1957; Науковий щорічник за 1961 рік / Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка; відп. ред. О.З. Жмудський. К., 1962. Арх.: Фонд Р№1246 Опис 4-Л, од. збер. №69/70-71. 

Автор: Л.О.Баластрик

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи