ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Литвиненко Тетяна Миколаївна

10.02.1952

Місце народження: м. Борзна, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1975 – закінчила екон. ф-т, 1981 – асп-ру КІНГ. 1975-96 – старш. викл., доц., зав. каф. політ. економії та наук. комунізму Київ. держ. ін-ту культури, 1996-98 – декан ф-ту економіки та менеджменту Київ. славістичного ун-ту. З 1998 – доц. каф. теорет. та прикл. економіки (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). Канд. дис. «Хозяйственный механизм в системе производственных отношений развитого социализма (системный анализ)» (1982). Викладає дисципліни: «Діагностування п-ва», «Маркетинг», «Методика викладання екон. дисциплін». Осн. напрями наук. діяльності: управління розвитком та конкурентоспроможністю п-в. Гол. навч.-метод. комісії екон. ф-ту Київ. ун-ту, чл. редкол. зб. наук. праць Київ. ун-ту «Теорет. та прикладні питання економіки. Нагороджена медаллю «Відмінник освіти», має подяку Президента України. Автор понад 80 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Державна підтримка конкурентоспроможності туризму в Україні // Вісник Київського славістичного ун-ту. 2005. Вип. 21. Серія «Економіка; Економіка п-ва: Підручн. К., 2006 (в співавт.); Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес. К., 2006 (в співавт.); Інвестиційна привабливість підприємства як умова управління інвестиційною діяльністю // Теорет. та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. 2006. Вип. 10; Причини, мотиви та результати соціально-відповідальної активності диверсифікованих компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. К.: ВПЦ «Київський університет». Вип. 26. 2011. 

Автор: К.С.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи