ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Миронов Микола Дем’янович

01.04.1936

Місце народження: с. Денісковічі, Новозибків. р-н, тепер Брянська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1959 – закінчив екон. ф-т, 1967 асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1959 – викл., зав. вироб. практ., заст. дир., дир. Богородчан. с.-г. технікуму Станіслав., тепер Івано-Франк. обл. 1967-98 – старш. викл., доц., в.о. зав. каф. заст. зав. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Совершенствование средств труда – важное условие развития социалистического производства (на материалах с.-х. предприятий)» (1967). Чл. спец. вчен. ради, заст. гол. профкому ун-ту. Сфера наук. досліджень: формування структури сусп. вир-ва в трансформаційній економіці. Викл. курс «Політекономія». Переможець в соц. змаганнях, премії за підготовку курсу лекцій, премії за активну роботу в ун-ті. Автор понад 120 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Основи економічної теорії: Підручн. К., 2003; Політекономія: Підручн. К., 2003 (у співавт.); Господарчий розрахунок підприємств. Монографія. К., 1976. 

Автор: А.В.Шегда

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи