ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нахаба Марія Петрівна

30.03.1942

Місце народження: с. Нова Царичанка, Старокозацький р-н, Одес. обл., тепер Білгород-Дністров. р-н, Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила Ізмаїл. пед. ін-т (1962), Київ. ун-т (1972). З 1972 – інженер, старш. інженер НДЧ Київ. ун-ту. 1979 – мол. наук. співроб. в НДЧ Київ. ун-ту. 1989-2007 – асист., доц. каф. управління та економіки п-ва, після реорг. ф-ту, каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту. Канд. дис. «Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства» (1988). Наук. праці присвячені механізму вдосконалення госп діяльності п-в України, а саме: удосконаленню планування та орг. вир-ва, підвищ. ефективності використання виробничих засобів та фінанс. ресурсів п-ва. Викладала: «Статистика», «Планування народного господарства», «Економіка і орг. вир-ва», «Економіка п-ва» та спецкурси. Осн. напрями наук. діяльності: підвищення ефективності діяльності п-в та впровадження їх у практичну діяльність. Автор біля 50 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Управление предприятием и организация производства: Учеб.-метод. пособ. Бердянск, 1997 (у співавт.); Економіка п-ва: Навч. посібн. К., 2001 (у співавт.); Економіка п-ва: Підручн. / За ред. проф. Шегди А.В. К., 2006 (розділи). 

Автор: О.А.Грішнова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи