ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Осокіна Валентина Василівна

26.05.1950

Місце народження: с. Миколаївка, Сум. р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила екон. ф-т в 1975, асп-ру Київ. ун-ту в 1979. З 1975 – методист навч.-метод. каб., 1980-99 – асист., доц. каф. політ. економії, 1999-2003 рр. перший проректор, директор Інст. екон. та інф. технологій, зав. кафедри екон. Міжрегіональної акад. управ. персоналом, 2003 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). Канд. дис. «Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма» (1980). Сфера наук. досліджень: методол. засади відповідності особистих і речових факторів вир-ва, соц.-екон. проблеми зайнятості і безробіття, становлення ринку праці в Україні, сучасна екон. наука і освіта в Україні: стан та перспективи розвитку. Викладає дисципліни: «Екон. аналіз ринк. відносин», «Екон. теорія», «Інфраструктура ринку», «Економіка фірми». 1970-74 – заст. секретаря комсомольського бюро екон. ф-ту з орг. питань, вих. роботи, 1974-78 – чл. бюро ЦК ЛКСМ України, чл. збірної команди з настільного тенісу Київ. ун-ту, заст. голови жіночої ради Київ. ун-ту, 1992-99 – вчен. секретар Вчен. ради Київ. ун-ту. Автор понад 100 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Екон. аналіз ринк. відносин. Спецкурс. К., 1997; Рынок и его механизм. К., 2000; Экономическая теория и практика хозяйствования: Учеб. пособ. 2-е изд. К., 2002; Політична економія / За заг. ред. Г.А. Оганяна. К., 2003 (у співавт.); Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. К.: «Видавничий дім «Персонал», 2010. 

Автор: Т.М.Литвиненко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи