ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Паламарчук Віліор Олександрович

08.03.1938- 22.10.2004

Місце народження: м. Славута, Хмельн. обл. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1960 – закінчив. юр.-екон. ф-т, 1969 – асп-ру Київ. ун-ту. 1978-92 – доц. каф. екон. дисциплін ІПК при Київ. ун-ті. 1992-98 – проф. каф. управл. та економіки п-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Совершенствование структуры социалистического производства и повышение эффективности затрат общественного труда (на материалах УССР)» (1970). Докт. дис. «Еколого-економічні проблеми ефективності відтворювального функціонування охорони здоров’я» (1992). Сфера наук. діяльності: дослідження проблеми ефективності сусп. вир-ва, зокрема еколого-екон. питань охорони здоров’я та екон.-правових проблем господарювання. Вперше в Україні досліджував медико-еколог. та екон. питання охорони здоров’я. Викладав: «Основи екології», «Безпека життєдіяльності людини», «Екологія навколишнього середовища». Похований на Совському кладовищі. Автор понад 200 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Шляхи удоскон. структури промисловості. К., 1973; Нариси з економічної теорії. К., 1994; Роль Євро менеджера в Європейському управлінні (польск. мовою). Ченстохова, 2000; Комерц. банки та виробничо-фінанс. діяльність підприємств. М., 2001; Социально-экономические проблемы здравоохранения. Х., 2001; Основи екон. теорії. Суми, 2002. Л-ра: Бізнес.1998. 11 березня; Київ. ун-т. 1998. березень; Право України. 1998. №3. 

Автор: П.С. Єщенко, А.В.Шегда

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи