ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Панченко Микола Пилипович

01.11.1924- 26.01.2011

Місце народження: с. Олександрівка Красноград. р-н, Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1948 – закінчив Львів. торг.-екон. ін-т, 1953 – асп-ру каф. політ. економії екон. ф-ту, 1954 – екон. ф-т ІПК Київ. ун-ту. 1954 – викл., доц., 1963 – проф. каф.політ. економії екон. ф-ту;1963-75 – зав. каф. політ. економії природн. ф-тів Київ. ун-ту; з 1975 – заст. дир. Ін-ту економіки АН УРСР. Канд. дис. «Общественные фонды колхозов и их рост в послевоенный период» (1954); докт. дис. «Вопросы расширенного воспроизводства совокупного общественного продукта» (1962). Осн. напрями наук. діяльності: принципи матеріальної зацікавленості в розвитку колгоспного виробництва, дослідження заг. проблем розширеного відтворення, аналіз сукупного сусп. та кінцевого продукту, фактори вир-ва та їх вплив на обсяг і якість виробленої продукції, проблеми продукт. праці та шляхи її підвищення, грошове авансування та нові форми оплати праці, розвиток держ. та кооперативної власності. 1975-85 – гол. тов-ва «Знання» КПІ. Заслуж. проф. НТТУ «КПІ» (1999). Чл. редкол. журн. «Экономика советской Украины», чл. експертної комісії ВАК, чл. наук.-метод. Ради Мінвузів СРСР та УРСР, гол. ред. наук. міжвід. зб. «Питання політичної економії». Нагороди: грамота МВССО УРСР. Учасник ВВВ. Підготував 77 канд. і 9 д-рів екон. наук. Автор понад 250 наук. праць, 22 монографій. Осн. праці: Пропорції розширеного відтворення. К., 1969. Індустріальний розвиток і ефективність виробництва. М., 1971. Економічні закони і реалізація якісної направленості виробництва. К., 1981; Суспільне виробництво і шляхи його інтенсифікації. К., 1987; Основи економіки К., 2003. (у співавт.). Л-ра: Науковий щорічник за 1961 рік. К., 1962; Історія Київського унів-ту. К., 1959; Київський університет ім. Т. Шевченка. Сторінки сьогодення. К., 1994; Імена України. К., 2002. Арх.: фонд Р №1246 опис 4-Л, од. збер. № 41/45.

Автор: І.І.Мазур

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи