ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пашнюк Леся Олегівна

26.04.1981

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Закінчила екон. ф-т у 2004 р., у 2009 – асп-ру. З 2008 р. – асист. каф. економіки підприємства (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). Канд. дис. «Оновлення основних засобів в процесі адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища» (2010). Викладає дисципліни: «Організація виробництва», «Управління конкурентоздатністю підприємства», «Економіка підприємства». Сфера наук. інтересів – проблеми техніко-технол. оновл. підприємств, проблеми забезпечення конкурентоспром. суб’єктів господ., економічна безпека під-ва. Осн. праці: Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навч. посіб. К., 2010 (у співавт.); Техніко-технологічна складова економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки. зб. наук. праць, вип 27, т.2. К., 2012; Харчова промисловість України: стан тенденції та перспективи розвитку // Економічний часопис – ХХІ, 2012, №9-10; Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка: Серія Економіка, 2013, вип. 144.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи