ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ромашко Світлана Іванівна

05.01.1937

Місце народження: с. Вергуни Хорол. р-ну, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила екон. ф-т, (1960), асп-ру екон. ф-ту (1969) Київ. ун-ту. Канд. дис. «Совершенствование хозяйственного расчёта и повышение экономической эффективности колхозного производства» (1970). 1960-61 – працювала у Верхньодніпровському с.-г. технікумі, Хмельн. обл., 1961-66 – в Шепетів. с.-г. технікумі.1969-70 – викл., 1970-71 – асист., 1971-77 – старш. викл. каф. політ. економії природн. ф-тів, 1977-92 – доц. каф. політ. економії, 1992-2000 доц. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту. Сфера наук. інтересів: розвиток госпрозрахунку і підвищення ефективності в сіл. госп-ві. Викладала дисципліни: «Політична економія», «Основи екон. теорії», «Мікроекономіка». Автор понад 50 наук. та навч. -метод. публікацій. Осн. праці: Удосконалення сільськогосподарського розрахунку і підвищення економічної ефективності колгоспного виробництва. К., 1970; Науково-технічний прогрес і інтенсифікація вир-ва. Колективна монографія. К., 1971; Основи економічної теорії. Підруч. К., 1998 (розділ). Арх.: Фонд Р №1246 Опис 4 – Л, од. Збер №106/00. 

Автор: Л.І. Вергун

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи