ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Селезньова Людмила Василівна

08.04.1950

Місце народження: смт Згурівка, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1989 – закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту. З 1992 – старш. лаборант, з 1999 – асист. каф. теоретичної та прикладної економіки екон. ф-ту ун-ту. Канд. дис. «Формування ринку екологічних послуг в економіці України» (2001). Сфера наук. діяльності: економіка навколишнього середовища, екол. менеджмент, безпека життєдіяльності. Викладає курси: «Економіка природокористування»; «Економіка та екологічна політика»; «Екологічний менеджмент», «Безпека життєдіяльності людини», «Основи екології», «Охорона праці в галузі». Профорг каф. теорет. та прикл. економіки. Куратор групи. Автор 21 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Навч.-метод. комплекс з курсу «Основи екон. знань» для студентів неекон. спец. К., 2003; Механізм екологізації соціального ринкового господарства Німеччини: суть і структура // Теорет. та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. К., 2003; Стимулювання екологічної діяльності підприємств для забезпечення конкурентоспроможності на ринку //Теорії мікро-макроекономіки. К., 2007. Вип. 13. 

Автор: Л.І.Вергун

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи