ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сліпенчук Олександр Павлович

10.04.1941

Місце народження: с. Ненадиха, Тетіїв. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1968 – закінчив екон. ф-т за спец. «Економіст, викладач політ. економії», 1972 – асп-ру каф.політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту ун-ту. 1972 – асист., 1989 – доц. каф.політ. економії гуманіт. ф-тів, 1994 – доц. каф.екон. теорії та госп. практики. Канд. дис. «Совершенствование стимулирования технического прогресса в развитом социалистическом обществе» (1987). Осн. напрями наук. діяльності: проблеми стимулювання НТП, ринк. трансформації екон. систем, удосконалення фін.-кредит. механізму. Викладав курси: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Основи екон. вчень», «Основи маркетингу», «Основи менеджменту», спецкурс «Економіка України в сучасних умовах». Нагороди: Медалі: «Ветеран праці» (1988), «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1984).Автор понад 60 наук. та наук.-метод праць, у т. ч. 4 монографій, 2 підруч. Осн. праці: Виробничі відносини як рушійна сила науково-технічного прогресу. К., 1990; Бюджетний дефіцит і державний борг у системі екон. безпеки України. К., 1999; Основи екон. теорії. К., 2001 (у співавт.); Економічна теорія. Навч. метод. комплекс. К., 2002. Структурна перебудова національної економіки // Економіка та управління, №1, 2007. Арх.: фонд Р №1246, опис 4–Л, од. збер. №87/03. 

Автор: В.О.Сизоненко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи