ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вергун Людмила Іванівна

25.08.1952

Місце народження: с. ІІ Бірки, Олександрів. р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила: у 1974 екон. ф-т Київ. ун-ту, у 1986 – асп-ру Київ. ун-ту. В 1975-79 – працювала у ЦСУ при РМ УРСР, в 1979-84 викл. політ. економії у Київ. радіомеханічному технікумі, у 1986-92 – асист., старш. викл., доц. каф. сусп. наук Укр. ІПК керівних кадрів освіти. З 1993 – доц. каф. теорет. та прикл. економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). Канд. дис. «Возрастание роли природных факторов в процессе интенсификации социалистического воспроизводства» (1987). Викладає дисципліни: «Екон. теорія», «Економіка підприємства», «Мікро- та макроекономіка». Осн. напрями наук. діяльності: екологізація ринк. економіки. Автор понад 60 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного (у співавт.). К., 1995; Основи економічної теорії: Підручн. / За ред. Ю.В. Ніколенка. К., 2003 (у співавт.); Співроб-во у сфері управління та практика реалізації: На прикладі проекту «Укриття»: Колективна монографія. К., 2006 (розділ)

Автор: Л.В.Селезньова

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи