ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горбань Іван Степанович

07.10.1928- 30.01.2000

Місце народження: с. Займище Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Академік НАН України. У 1952 р. закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1955 асп-ру цього ф-ту. В Київ. ун-ті до 2000: асист. радіофізичного факультету, доц., проф. каф. експериментальної фізики фізичного факультету, 1971-98 зав. каф. експериментальної фізики, 1970-72 декан фізичного факультету. Захистив канд. дис. «Исследования аномальной дисперсии света в растворах» (1955), докт. дис. «Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках» (1965). Вчені звання: проф. (1967), чл.-кор. НАН України (1982), акад. НАН України (1992). Засновник наук. школи «Оптика нових матеріалів функціонал. призначення та оптоелектрон. системи контролю якості поверхні», створив на каф. експериментальної фізики НДЛ електронно-оптичних процесів, започаткував спеціалізацію «Фотоніка». Стояв біля витоків спектроскопії екситонів, здійснив перше експерим. спостереження додаткових світлових хвиль, розробив основи спектроскопії низькосиметричних і низьковимірних систем, досліджував нові квантові стани в електронно-діркових системах кристалів. Разом з учнями вперше отримав спектроскопічні ознаки існування Бозе-конденсату в низькосиметричних кристалах та встановив існування квантової електронно-діркової рідини. Читав лекції з заг. курсу фізики, розробив кілька спецкурсів: «Нелінійна оптика», «Високоточна спектроскопія», «Спектроскопія багатоатомних молекул», «Оптичні спектри кристалів», «Проблеми сучасної фізики», «Квантова електроніка» та ін. Підготував 40 канд. наук, 6 з яких стали д-рами наук. Очолював наук.-метод. комісію Мінвузу України, був головою експертної ради ВАК України. 1991-93 — віце-президент Укр. фіз. тов-ва (УФТ); 1995-98 — президент УФТ. Член Амер., Європ. і Польськ фіз. тов-в, Почесний чл. УФТ і Міжн. оптичного тов-ва ім. Д.С. Рождественського. Засл. діяч науки і техніки України (1998). Лауреат Держ. премії України з науки і техніки (1987); нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і кількома медалями. Автор 2 монографій, підручника, кількох навч. посіб. та понад 300 наук. публікацій. Осн. праці: Оптические измерения. К., 1967 (в соавт.); Оптика. К., 1979; Оптикa. София, 1986; О механизме рентгенолюминесценции Y3Al5O12 // ЖОС, 1987. 62 В.3 (в соавт.); 2. Примесное оптическое поглощение и энергетическая структура 1S-состояний доноров в 4H-SiC // ФТП, 1987. 21. Вып.1 ( в соавт.); Тонка структура екситонних станів, поляритонні ефекти та екситон-фононна взаємодія у -ZnP2. //ДАН УССР, 1988. Сер.А. № 4 ( у співавт.); Действие давления на бесфононные линии спектров примесной люминесценции кристаллов 6H-SiC // J. Phys. Chem. Solids, 1995. 56. 34 ( в соавт.); Multiserial structure of excitonic energy spectrum in monoclinic ZnP2 crystal // Phys.Stat.Sol.(b), 1998. 207 (in co-athorship). Арх: Архів Київ. ун-ту, 2000, Спр. 43-ПВС.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи