ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сулейманов Юрій Мідхадович

13.06.1937

Місце народження: м. Уфа, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

1959 закінчив Київ. ун-т, 1964 асп-ру каф. оптики. Працював старш. лаб. (інж.) каф. оптики, 1968 -2000 асист., старш. виклад., доц. каф. експериментальної фізики фізичного факультету. У 1993 отримав вчене звання доцента. З 2001 займається наук. дослідженнями в Центрі мікроелектроніки при ун-ті Південної Флориди, США. Канд. дис. “Оптичні дослідження енергетичного спектру домішкових станів в карбіді кремнію” зі спеціальності “оптика” (1968). Осн. напрямок наук. діяльності: експерим. дослідження одно- та дворозмірних дефектів матеріалів для мікроелектроніки: оптична спектроскопія та метрологія напівпровідникових та діелектричних матеріалів із застосуванням методів фото- та термолюмінесценції, електролюмінесценції, фотозбудження, спектроскопії фотопровідності. Займається дослідженнями електрон. структури ізовалентних домішок перехідних металів в напівпровідниках. Досліджує домішкові стани в карбіді кремнію, який є перспективним матеріалом для використання в мікроелектронних приладах. Викладав курси загал. фізики (молекул. фізика, оптика, атомна фізика) на фіз. ф-ті, спец. курси „Спектроскопія багатоатомних молекул та кристалів” для студентів каф. оптики. Керівник студент. дипломних робіт, аспірантів та наук. групи. Протягом 2 років був головою профспілкового комітету фіз. ф-ту. Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Релаксация свечения и процессы прилипания в SiC //ФТТ, 1965. 7, 4 (в соавт.); О линейчатых и полосатых спектрах люминесценции кристаллов SiC // ФТТ, 1965. 7. 12 (в соавт.); Спектр поглощения и электролюминесценция в кристаллах фосфида галлия // ЖПС, 1966. 4. 6 ( в соавт.); Излучательная рекомбинация в карбиде кремния // ФТА, 1968. 1. 2 (в соавт.); Излучательная рекомбинация на глубоких примесных состояниях в карбиде кремния // ФТП, 1969. 3.1. 127 (в соавт.)

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи