ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лисенко Елеонора Іванівна

26.03.1935 - 31.01.2013

Місце народження: м. Іркутськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1957 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала: 1961–2001 – старш. лаборант, мол. наук. співроб. Лаб. експерим. фонетики; асп каф. нім. мови; викл., доцент., зав. каф. (1973–90) німецької мови неспеціальних ф-тів; доцент., професор. каф. Інозем. мов Ін-ту адвокатури при Київ. ун-ті. Кандидат дис. «Модификация гласных современного немецкого литературного языка (задний ряд гласных). Экспериментально-фонетическое исследование» (1971). Осн. напрями наук. діяльності: експерим.-фонет. дослідження звукової системи нім. мови: артикуляції нім. голосних, сегментна організація нім. складу та слова; теорет. і практ. проблеми двомовної лексикографії; принципи укладання підруч. нім. мови для студентів неспец. ф-тів та вузів. Внеском у розвиток ун-тської науки була участь у складі групи науковців Лаб. експерим. фонетики у розробці та впровадженні нового експерим.-фонет. методу – кінорентгенографічного аналізу артикуляцій звуків різних мов; укладання та редагування першого в Україні «Українсько-німецького словника», серії «Німецько-українських, українсько-німецьких словників». 1984–90 – Вчен. секретар Спец. вчен. ради по захисту докт. дис. ф-ту ром.-герм. філології. Автор 50 наук. праць. Осн. праці: Підручник німецької мови (для неспец. вузів та ф-тів) (у співавт.). К., 1980, 1992, 2000, 2005; Вступний курс фонетики німецької мови / Учбовий посібник. К., 1964, 1975, 2001, 2007; Новий німецько-український, українсько-німецький словник (у співавт.). К., 2001–06; Кинорентгенографирование применительно к изучению модификации гласных. Минськ, 1969; Артикуляторная динамика гласного в составе немецкого слога и слова. Ленинград, 1989; Л-ра: Загальна та експериментальна фонетика. Київ, 2001. С. 19, 62, 63, 141; Gerhart Lindner. Grundlagen und Anwendung der Phonetik. Akademie-Verlag. Berlin, 1981. С. 256, 363.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи