ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Електрофізики кафедра Електрофізики кафедра

Створена на радіофізичному факультеті в 1954. У 1954 -60 каф. очолював доц. Ю.І.Карханін, 1960 -68 - проф. А.А. Шаталов, 1968 - 94 - проф. Д.О. Городецький, 1994 -98 - проф. Г.А.Мелков, 1998 - 2002 - проф. Д.І.Шека, 2002 – 2008 проф. В.Ф.Коваленко. З 2008 каф. очолює доц. С.М.Савенков. Гол. завдання каф. полягає в забезпеченні вивчення студентами мол. курсів радіофізичного ф-ту нормат. курсів заг. фізики. Наук. робота на каф. проводиться в таких напрямках, Експеримент. та теорет. вивчення електрон. властивостей та структури поверхні твердого тіла та адсорбованих на ній плівок. Співроб каф. на чолі з проф. Д.О.Городецьким одними із перших у світі розробили та застосували до наук. досліджень метод дифракції повільних електронів, Оже-електронної спектроскопії та спектроскопії характеристичних втрат енергії повільних електронів. Це дозволило одержувати унікальні дані про атомарну та електрон. структуру моноатомних шарів, елементний склад, початкові етапи формування конденсованих плівок. Дослідження ефектів, пов'язаних із взаємодією магнітної та електр. підсистем твердого тіла, магнітних фотонних кристалів, тонкоплівкових структур та нових матеріалів методами магнітооптики. Експеримент. досліджені та теорет. розроблені механізми фотоіндукованого перемагнічування. На базі фундаментальних досліджень вперше здійснений поляризаційно залежний фотомагнітний запис інформації (проф. В.Ф.Коваленко). Дослідження електрон. процесів в електр. та магнітних структурах напівпровідникової мікро- та наноелектроніки зниженої розмірності (проф. Д.І.Шека). Дослідження електр. та оптичних явищ у наноструктурованих матеріалах (доц. О.Д.Горчинський). Нестаціонарні оптичні поля та процеси їх взаємодій з конденсованою речовиною. Розроблено основи оптики надширокосмугових лазерних полів. Виявлено універсальний механізм виникнення широкосмугового випромінювання під дією на конденсовану речовину потужних надкоротких лазерних імпульсів. Запропоновано схеми та методику дослідження нестаціонарних оптичних полів та середовищ, які є базою для їх практичного використання у нестаціонарній спектроскопії, лазерній мікротехнології, діагностичній техніці (проф. В.С.Овечко). Дослідження напівпровідникових матеріалів, структур та приладів на їх основі. Вивчаються ефекти в напівпровідникових нано-, мікро- та макроструктурах, які виникають при проходженні через них екстремально великих струмів та неоднорідному тепловому розігріві. На базі дослідження ІЧ випромінювання напівпровідникових діодів при критичних режимах їх роботи запропоновано методику діагностики їх надійності (зав. НДЛ С.П.Павлюк). Виявлено особливості спектрів шуму в умовах перегріву при великих струмах (с.н.с. М.В.Петричук). Дослідження макроскопічних квантових ефектів у твердотільних двовимірних структурах. Найважливіші результати отримані при вивченні процесів переносу носіїв заряду в поверхневих каналах напівпровідників. Теоретично передбачене та експерим. досліджене явище існування мінімальної рухливості носіїв заряду, що утворюють двовимірний газ при їх розсіянні на кулонівських центрах. Результати досліджень знайшли застосування при вирішенні фіз. проблем мікроелектроніки (проф. Ю.С.Жарких). Зараз на каф. працює 3 докторів та 12 канд. наук, 1 лауреат Держ. премій в галузі науки і техніки України.

Бабіч Іда Львівна

 • Останні зміни:
29.09.1928

Місце народження: м. Бердичів, Вінницьк., тепер Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: провідний інженер.
1951 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. Працювала на фізичному факультеті Київ. ун-ту старш. лаб-том., 1951-1954 інж. каф. оптики. Згодом працювала на радіофізичному факультеті 1954-1987 асист., старш. виклад. каф. електрофізики, з 1987– пров. інж. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Безручко Володимир Матвійович

 • Останні зміни:
13.04.1937

Місце народження: Приморський край, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1959 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1961 асп-ру ун-ту. Працював на посадах асист. 1961-1977, старш. виклад. 1977-1985, доц. каф. електрофізики 1985-2003. З 2003 - на пенсії. 1973 захистив канд. дис. „Анізотропія колоїдальних центрів в лужно-галоїдних кристалах”.

Читати далі >Воробйова Надія Володимирівна

 • Останні зміни:
05.12.1934

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту (1958). Працювала на посадах старш. лаб-та (1958-1963) каф. фізики напівпровідників, асист. (1963-2000) каф. електрофізики. У 1975 захистила канд. дис. «Некоторые эффекты донорно-акцепторного взаимодествия в компенсированном хромом арсениде галлия» (наук. кер. - проф. Карханін Ю.І. ).

Читати далі >Гойса Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
04.07.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1977 радіофізичний факультет Київ. ун-ту,1982 - асп-ру ун-ту. В Київ. ун-ті працював на посадах: 1976 - старш. лаб-т, 1977 - інж. каф. фізелектроніки, 1980 - мол. наук. співроб. каф. кріогенної і мікроелектроніки, 1987 - асист., 2003 - доц. каф. електрофізики.

Читати далі >Городецький Дмитро Олексійович

 • Останні зміни:
24.03.1929- 14.06.2003

Місце народження: м. Златоуст, Росія .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закiнчив 1952 фiзичний факультет Київ. ун-ту. Захистив 1957 канд. дис. “Отражение медленных электронов от поверхности твердых тел”, 1973 - докт. дис. “Дослідження адсорбованих мономолекулярних плівок методом дифракції повільних електронів".

Читати далі >Горчинський Олександр Дмитрович

 • Останні зміни:
27.01.1952- 18.06.2005

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з наукової роботи.
Закінчив 1974 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1977 - асп-ру ун-ту. Працював на посадах: 1974-84 - інженер, 1984-91 - асист., 1991 – 2005 доц., 2002-2005 - заст. декана з наук. роботи. У 1984 захистив канд. дис. “Характеристичні втрати енергії електронів в моноатомних плівках на поверхні твердого тіла“.

Читати далі >Гриценко Юрій Іванович

 • Останні зміни:
04.07.1922- 01.01.1987

Місце народження: с.Тиниця, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
В 1952 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1955 - асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1955 р.: асист. каф. електрофізики. 1957 – старш. виклад., 1961 – доц.

Читати далі >Доній Вадим Миколайович

 • Останні зміни:
29.04.1937- 08.06.2014

Місце народження: м.Новоазовськ, Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший викладач .
Закінчив 1959 радіотехн. ф-т КПІ, 1970 - асп-ру каф. загальної радіотехніки радіофізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Дяченко Світлана Адамівна

 • Останні зміни:
09.12.1980

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила 2003 каф. твердотільної електроніки радіофізичного факультету Київ. ун-ту, 2008 - асп-ру цього ун-ту. З 2003 працює на радіофізичному ф-ті на посаді асист. каф. електрофізики.

Читати далі >Жарких Юрій Серафімович

 • Останні зміни:
26.03.1942

Місце народження: м.Москва.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1964 радіофізичний факультет Київ. ун-ту , 1971 - асп-ру цього ун-ту. З 1965 працює на радіофізичному ф-ті: спочатку мол. наук. співроб., 1968-72 - старш. наук. співроб., 1972-79 - старш. виклад., 1979-88 - доц. каф. фізики напівпровідників. З 1988 - проф. каф. електрофізики.

Читати далі >Іванюта Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
05.02.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив 1995 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 2001 - асп-ру цього ун-ту. Захистив 2003 канд. дис. 1986-1991- лаб-т, 1991-1994 - старш. лаб-т, 1994-2000 - інженер, 2000-2003 - пров. інженер, 2003-2005 - наук. співроб. каф. кріогенної і мікроелектроніки з перервою на службу в збройних силах. З 2005 працює на посаді асист. каф. електрофізики.

Читати далі >Іщук Лариса Вадимівна

 • Останні зміни:
25.02.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила 1983 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Захистила 2000 канд. дис. У Київ. ун-ті: 1983-1997 - інж. каф. фізики напівпровідників (зараз каф. напівпровідникової електроніки), 1997-2005 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. 2004 - асист., 2005 – доц. каф. електрофізики радіофізичного ф-ту.

Читати далі >Карлаш Ганна Юріївна

 • Останні зміни:
07.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила 1995 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 2004 - асп-ру радіофізичного факультету. У Київ. ун-ті: з 2004 - інж. кафедрі електрофізики, з 2005 - асист.

Читати далі >Карханін Юрій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1911- 01.01.1993

Місце народження: м.Кобеляки Полтав. губ..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1960-69).
1937 закінчив фізико-математичний факультет Київ. ун-ту. До 1941 – асп., асист., заст. декана фізичного факультету, 1946-53 — старш. викл. фізичного факультету, з 1953 на радіофізичному факультеті - старш. викл. каф. електрофізики, 1952-60 — зав. каф. електрофізики, 1960-69 - зав. каф. електрофізики радіофізичного факультету; 1969-73 проф. каф. експериментальної фізики фізичного факультету, проф.- консультант каф. геофізичних методів розвідки геологічного факультету.

Читати далі >Коваленко Валерій Фадейович

 • Останні зміни:
08.11.1946

Місце народження: м. Шуя, Іванівська обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1970 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1976 - асп-ру. В 1970-71 працював інженером в Київ. НДІ радіоелектроніки "Квант". З 1971 працює в Київ. ун-ті.

Читати далі >Колокольцев Олег Вікторович

 • Останні зміни:
01.01.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив 1988 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1992 - асп – ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985-88 - інженер каф. електрофізики, з 1992 - асист. каф. квантової радіофізики. 1997-98 працював у Салфордському ун-ті (Англія) за посдокторською програмою.

Читати далі >Короновський Вадим Євгенович

 • Останні зміни:
27.03.1966

Місце народження: с. Слобода Межирівська, Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1994 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює на посадах: 1988 – технік, інж. каф. електрофізики, 1997 - асист., доцент каф. електрофізики.

Читати далі >Кравченко Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
16.11.1955

Місце народження: с. Коробчине, Новомиргородського р-ну, Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1977 механіко-математичний факультет Київ. ун-ту, 1982 - асп-ру радіофізичного факультету, спец. «Фізика і хімія плазми». У Київ. ун-ті на радіофізичному факультеті з 1977: 1977 -79 - стажист-дослідник ПНДЛ фіз. електроніки, 1979 -80 - асист. каф. електрофізики, 1980 – 86 - мол. наук. співроб., 1986-90 - наук. співроб., 1991 -95 - старш. наук. співроб. ПНДЛ фіз. електроніки, 1995 - доц. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Ляшенко Василь Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1902- 01.01.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1928 закінчив фіз.-мат. відділення Київ. ІНО і поступив в асп-ру Ін-ту фізики АН УРСР. Одночасно з навчанням в асп-рі. у 1930 працює в Київ. ун-ті асист., зав. каф. фіз. ф-ту, 1932-41 - в.о. доц., доц. каф. фізики і електрофізики. В 1945 повертається до викл. роботи в ун-ті за сумісн. Працював доц. на каф. фізики напівпровідників від дня її створення в 1952, у 1957-60 - зав. каф. фізики напівпровідників.

Читати далі >Мартинюк Олександр Всеволодович

 • Останні зміни:
26.07.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
1975 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту,1984 - асп-ру ун-ту. 1971-94 - асист. каф. електрофізики.

Читати далі >Мацуй Ігор Петрович

 • Останні зміни:
01.09.1928- 31.12.2002

Місце народження: м. Глухів, Сум. обл..
Остання займана посада: старший викладач.
1951 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1954 - асп-ру фізичного ф-ту ун-ту. Працював на посадах 1954-1997: асист., старш. виклад. каф. електрофізики радіофізичного факультету.

Читати далі >Мельник Юрій Полікарпович

 • Останні зміни:
23.03.1938

Місце народження: м. Бійськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1962 закiнчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту з 1962: старш. лаб-т, інж., зав. лаб., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. електрофiзики.

Читати далі >Овечко Володимир Сергійович

 • Останні зміни:
12.11.1949

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1971 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 1981: мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., доц., проф. (з 2001).

Читати далі >Павлюк Сергій Павлович

 • Останні зміни:
07.10.1947

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1972 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював в ун-ті на посадах інж., старш. інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., директор СКТБ “Тороїд”, дир. МДНДП Київ. ун-ту “Елеон”, зав. НДЛ з 2003.

Читати далі >Панарін Олександр Матвійович

 • Останні зміни:
26.04.1945

Місце народження: м. Шахти, Ростовська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
1968 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту 1968, 1968-74 – асп. радіофіз. ф-ту, асист., мол. наук. співроб.

Читати далі >Петричук Михайло Васильович

 • Останні зміни:
01.07.1956

Місце народження: с.Сімаки, Бердичівський р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1979 закінчив КПІ, ф-т електрон. техніки, 1986-1989 - асп-ру Ін-ту фізики напівпровідників.

Читати далі >Потапенко Іван Романович

 • Останні зміни:
02.09.1913- 08.11.1998

Місце народження: м. Чорнобиль, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1939 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 1952 - кандидат фізико-математичних наук. 1963-1975 - доц. каф. електрофізики радіофізичного факультету.

Читати далі >Прокопенко Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
05.04.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з міжнародного співробітництва.
2002 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2005: асист. каф. електрофізики радіофізичного факультету; 2005 асист., 2008 доц. каф. кріогенної та мікроелектроніки, 2007 – заст.. декана рафдофізичного ф-ту з міжнарод. співробітництва.

Читати далі >Савенков Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
26.01.1964

Місце народження: м. Оренбург, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
1986 закінчив радіофізичний факультет. У 1992-96 - інж., асист., 2000 - доц. каф. квантової радіофізики, 2002- 2007 заст. декана з навч. роботи радіофізичного ф- ту, з 2008 – зав. каф. електрофізики.

Читати далі >Скляр Василь Костянтинович

 • Останні зміни:
14.01.1942

Місце народження: с.Старий Кременчик, Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963 закінчив Київ. технікум радіоелектроніки, 1971 радіофізичний факультет Київ ун-ту. Працював на радіофізичному ф-тi Київ ун-ту з 1966: технік, інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. електрофiзики.

Читати далі >Слінченко Юрій Анатолійович

 • Останні зміни:
17.01.1970

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
1992 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1995 асп-ру цього ун-ту. 1995-2001 працював на посаді мол. наук. співроб. НДЛ оптичної та мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ, 2001 асист. каф. електрофізики радіофізичного факультету.

Читати далі >Сохацький Володимир Петрович

 • Останні зміни:
22.04.1958

Місце народження: м. Новосибірськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1980 закінчив каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету Київ. ун-ту. 1982 наук. співроб. каф. квантової радіофізики, 1997 – зав. сектором лаб. оптичної квантової електроніки каф. електрофізики, 2000- асист., 2007 – доц.

Читати далі >Стецюк Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
05.05.1973

Місце народження: с.Вільшанка, Житомир. обл..
Остання займана посада: асистент.
1995 закінчив каф. нелінійної оптики радіофізичного факультету Київ. ун-ту, 2001 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1998-1999 інж. каф. автоматизації наук. досліджень, 1999 асист. каф. електрофізики.

Читати далі >Тичинський Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
12.04.1946

Місце народження: м. Кінгіссеп, Ленінград. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1969 закінчив каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету Київ. ун-ту, 1972 асп-ру ун-ту. 1977-98 старш. викл., доц. каф. електрофізики.

Читати далі >Тичко Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
08.04.1959

Місце народження: с.Хлистунівка, Городищен. р-ну, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1983 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1987 асп-ру ун-ту. 1988 - 97 працював в НДІ електромеханічних приладів: 1988-90 інж. - конструктор, 1990-92 наук. співроб., 1992-98 нач. сектора наук.-досл. відділу.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 42
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи