ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горчинський Олександр Дмитрович

27.01.1952- 18.06.2005

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з наукової роботи.

Закінчив 1974 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1977 - асп-ру ун-ту. Працював на посадах: 1974-84 - інженер, 1984-91 - асист., 1991 – 2005 доц., 2002-2005 - заст. декана з наук. роботи. У 1984 захистив канд. дис. “Характеристичні втрати енергії електронів в моноатомних плівках на поверхні твердого тіла“. Напрями наук. роботи - фізика поверхні твердого тіла, фізика наноструктурованих речовин. Розробив методику тунельної скануючої спектроскопії. Виявив закономірності формування електронної структури та колективних коливань в субмоноатомних плівках речовин на поверхні монокристалів, досліджував електронну структуру, електричні, та оптичні явища, пов’язані з розмірними ефектами в наноструктурованих напівпровідниках. У 1995-2001 виконував дослідження, які підтримані Грантами УКНТ “Фундаментальні дослідження”, CRDF Америка. нац. фонду наук. досліджень, EU ESPRIT Network of Excellence on the Physics and Technology of the Mesoscopic System, EU ESPRIT Project ( Si based light emitting diodes). Читав лекц. курс “Електрика і магнетизм”, вів семінар. заняття та практикуми з механіки, молекул. фізики, електрики та магнетизму. Керував демонстрац. кабінетом та учб. лабораторією. На протязі багатьох років працював у факультет. комісії по профорієнтації молоді, в наглядовій раді Фізико-мат. ліцею Київ. ун-ту, був чл. жюрі міських та факультет. олімпіад з фізики. У 1999 працював у складі ініціативної групи Київ. ун-ту з проведення Всеукр. конференції з проблем вивчення природнич. дисциплін у сер. школі, був вчен. секретарем цієї конференції. Соросовський доц. Автор понад 90 наук. праць. Осн.праці: Розвиток нанотехнології та дослідження електричних, оптичних, сенсорних характеристик структур з нанокомпозитними шарами напівпровідникових/діелектричних наночастинок (Si, щксидів/сульфидів металів), органічних та біополімерних молекул // Вісник Київ. ун-ту. Радіофізика та електроніка, 2001. Вип.3 (у співавт.); Мікро-, нанорозміри, склад та кристалична структура частинок біоактивного карбонат-гідроксиапатиту //Вісник Київ. ун-ту, сер. фіз.-мат. науки, 2003. Вип.3 (у співавт.); /”DNA, DNA/nanocarbon and macrocyclic metal complex/C60 molecular building blocks for nanosystems: charge transport and sensing // Frontiers of multifunctional integrated nanosystems, NATO Science Series, 11-Mathematics, Physics and Chemistry, 2004, Vol 64 (in co-authorship).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи