ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Городецький Дмитро Олексійович

24.03.1929- 14.06.2003

Місце народження: м. Златоуст, Росія .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закiнчив 1952 фiзичний факультет Київ. ун-ту. Захистив 1957 канд. дис. “Отражение медленных электронов от поверхности твердых тел”, 1973 - докт. дис. “Дослідження адсорбованих мономолекулярних плівок методом дифракції повільних електронів". Працював на радiофiзичному факультетi Київ. ун-ту з 1952: асист., старш. виклад., доц. каф. фізичної електроніки, 1968-94 - проф., зав. каф. електрофiзики, 1994-2003 – проф. каф. електрофізики. Напрям наук. дослiджень - фiзика поверхнi твердого тiла. Досліджено структури мономолекул. плiвок багатьох елементiв i деяких сполук на рiзних гранях W,Mo,Re, що дозволило знайти загальнi закономiрностi утворення двовимiрних граток. Одержанi вiдомостi про реконструкцiю пiдкладинки при адсорбцii, про виникнення власних електрон. коливань в адсорбованiй плiвцi. Викладав спец. курси «Фiзика вакууму, електрон. і iонних приладiв», «Емiсiйна електронiка», нормат. лекц. курси «Оптика», «Молекул. фізика», «Електрика та магнетизм». Органiзував i майже 20 рокiв керував на каф. фізичної електронiки учб. лаб. з фiзики вакууму, на каф. електрофiзики органiзував учб. практикуми: вимірювальний, з механіки, коливань та хвиль, молекул. фiзики, електрики та магнетизму, оптики, атом. фiзики. Лауреат Держ. премiї України в галузi науки i технiки. Автор i співав. приблизно 150 наук. статей. Під редакцією Г. був виданий підруч. “Курс физики. Практикум”. Осн.праці: Cesium on molybdenum (110) // Surface Science, 1994. 315 (in co-authorship); Barium films on molybdenum (110): LEED and EELS study // Surface Sciense, 1998. 416 (in co-authorship); Концентраційний поріг збудження поверхневих плазмонів в системі Мо(110)-Ва” // Вісник Київ. ун-ту. Сер.: фізико-мат. науки, 1998. Вип. №3 ( у співавт.); Характеристичні втрати енергії електронів у плівках сурми // Вісник. Радіофізика та електроніка, 2000. Вип.1 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи