ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гриценко Юрій Іванович

04.07.1922- 01.01.1987

Місце народження: с.Тиниця, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

В 1952 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1955 - асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1955 р.: асист. каф. електрофізики. 1957 – старш. виклад., 1961 – доц. У 1957 захистив канд. дис. Наук. дослідження проводив по темі "Вивчення електронно-іонних процесів в лужногалоїдних кристалах". Викладав ряд курсів з заг. фізики («Механіка», «Молекул. фізика», «Електрика»), читав курси зі спец. «Фізика напівпровідників», «Електричні властивості напівпровідників», вів лаб. та семінар. заняття з курсу фізики напівпровідників та заг. фізики. Організував практикуми з заг. фізики: коливання і хвилі, молекул. фізики; написав метод. вказівки до лабор. робіт вищевказаних практикумів, написав учбов. посіб. для фіз.-мат. шкіл: "Фізичні властивості і застосування напівпровідників". Був вчен. секретарем вчен. ради фізичного, а потім радіофізичного факультетів, був вчен. секретарем наук.-метод.комісії, членом ред.-видавн. комісії наук.-метод. ради ун-ту (1966-1971). В 1987 році вийшов на пенсію. Автор 33 наук. праць. Осн.праці: Термическая коагуляция F-центров в NaCl. - Начальные стадии образования Х-центров // УФЖ, 1975. 20 . №1, 54 (у співавт.); Термическая коагуляция F-центров в NaCl -Эволюция Х-центров // УФЖ, 1985. 30, №7, 1087 (у співавт).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи