ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коваленко Валерій Фадейович

08.11.1946

Місце народження: м. Шуя, Іванівська обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив 1970 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1976 - асп-ру. В 1970-71 працював інженером в Київ. НДІ радіоелектроніки "Квант". З 1971 працює в Київ. ун-ті: 1971 - старш. інж., 1976 - мол. наук. співроб., 1980 - старш. наук. співроб., 1982 - зав. лаб., 1991 - заст. проректора з наук. роботи, 1994 - доц., 1999 - проф., з 2002 - зав. каф. електрофізики радіофізичного факультету. Захистив 1979 канд. дис. “Взаємодія електричної та магнітної підсистем в залізо-ітрійовому гранаті” (наук. кер. - проф. Кондиленко І.І., доц. Куц П.С.), 1995 - докт. дис. “Фото- і гальваномагнітні ефекти в залізо-ітрійовому гранаті” . Осн. напрями наук. досліджень - фізика твердого тіла, магнетизм та магнітооптика, фізика інформаційних технологій. Досліджував ефекти, пов'язані із взаємодією магнітної та електричної підсистем твердого тіла. Вперше спостерігав резонансний гальваномагнітний ефект в феритах-гранатах, відкрив та дослідив ряд ефектів фотоіндукованого магнетизму: стрибки магнітної проникності типу гігантських стрибків Баркгаузена, перехід фотомагнітного матеріалу в безгистерезисний стан та в стан із сталою магнітною проникністю (пермінвар ефект), перебудову доменної структури (разом із В.П.Сохацьким). На базі досліджених ефектів реалізовано низку нових техн. рішень, наприклад, вперше здійснений поляризаційно залежний фотомагнітний запис інформації. Викладав спецкурс "Магнiтнi iнформацiйнi системи"; нормат. курси "Iсторiя науки (iсторiя розвитку iдей в прикладнiй фiзицi)"; “Проблеми сучасної радіофізики та електроніки”; “Механіка”; “Оптика”. До 175-річчя Київ. ун-ту нагороджений Відзнакою Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка ІІІ ступеня. Автор бл. 150 наук. та наук.-метод. праць, серед них 12 авт. свідоцтв на винаходи та 7 навч. посіб.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи