ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельник Юрій Полікарпович

23.03.1938

Місце народження: м. Бійськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

1962 закiнчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту з 1962: старш. лаб-т, інж., зав. лаб., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. електрофiзики. Захистив канд. дис. "Структура і електронні властивості субмоношарових плівок кисню, барію і окислу барію на гранях (100) і (110) вольфраму"(1980). Проводив спецсемінари для студентів з фіз. електроніки, семінари та лабор. заняття з курсів: «Молекул. фізика», «Електрика та магнетизм». Напрямок наук. дослiджень - фiзика поверхнi твердого тiла. Досліджено структури мономолекул. плiвок багатьох елементiв i деяких сполук на рiзних гранях W, Mo, що дозволило знайти загальнi закономiрностi утворення двовимiрних ґраток. Одержанi вiдомостi про реконструкцiю пiдкладинки при адсорбцiї, про виникнення власних електронних коливань в адсорбованiй плiвцi. Автор i спiвавтор бл. 70 наук. статей.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи