ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Овечко Володимир Сергійович

12.11.1949

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1971 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 1981: мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., доц., проф. (з 2001). 1979 захистив канд. дис. “Параметрическое преобразование оптических полей в кристалах и парах щелочных металлов”; 1998 - докт. дис. “Нестаціонарні оптичні поля та процеси їх взаємодії з конденсованою речовиною”. Осн. напрями наук. діяльності: параметричне перетворення оптичних полів, обернення хвильового фронту в процесах ВРМБ, оптика органічних нелінійних кристалів, взаємодія пікосекундних лазерних імпульсів з конденсованою речовиною, фемтосекундна оптика, ІЧ та оптична спектроскопія кремнеземних наноструктур, варіаційні принципи квантової механіки, квантові моделі дифракції, теорія над широкосмугових електромагнітних сигналів. Пед. діяльність: викладання нормат. курсів “Оптика” (ІІ курс) „Атомна фізика” (ІІІ курс), спецкурсу “Фізика екосфери”, кер. аспірантами. Був членом профбюро ф-ту, є наук. кер. Наук. тов-ва студентів і аспірантів (НТСА) радіофізичного ф-ту. Нагороджений медаллю „В пам’ять 1500-річчя Києва”. Автор більше 100 наук. праць, 12 авт. свідоцтв і патентів на винаходи. Осн. праці: Обращение волнового фронта при ВРМБ как процесс восстановления волнового фронта методом фазового контраста // УФЖ, 1983. 28. №11; Співвідношення невизначеностей для оптичних відео імпульсів // Доповіді АН України, 1998. №3; Твірний функціонал для рівнянь руху чистих квантових станів / Вісник Київ. ун-ту. Фіз.-мат. науки, 2006. Вип. 3; Фізика атомів та атомних структур. К., 2006 (у співавт.); Атомна фізика. Фізичний практикум. К., 2005 ( у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи