ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Електронно-оптичні процеси НДЛ Електронно-оптичні процеси НДЛ

Електронно-оптичні процеси, НДЛ (НДЛ ЕОП) була створена у 1983 на каф. експериментальної фізики. В складі лаб. працює 11 штатних співробітників.

Березовська Наталія Іванівна

  • Останні зміни:
22.12.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1984 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. "Оптичні та оптико-електронні системи", 1992 - асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1984 на посадах: інж., мол.. наук. співроб., наук. співроб., старш. науковий співробітник.

Читати далі >Білий Микола Михайлович

  • Останні зміни:
30.06.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: Завідувач НДЛ «Електронно-оптичні процеси» .
У 1975 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1975 інж каф. експериментальної фізики, з 1982 - мол. наук. співроб, старш. наук. співроб фізичного факультету. З 2003 зав. НДЛ"Електронно-оптичні процеси" каф. експериментальної фізики фізичного факультету. Вчене звання старш. наук. співроб. одержав у 1995.

Читати далі >Гарасевич Сергій Георгійович

  • Останні зміни:
28.02.1956- 16.03.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
В Київ. ун-ті з 1980: стажист-дослідник, мол. наук. співроб, наук. співроб., старш. наук. співроб. кафедри експериментальної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Дегода Володимир Якович

  • Останні зміни:
28.04.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
1975 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1975 працює на каф. експериментальної фізики фізичного факультету: старш. лаб-т, старш. інж, мол. наук. співроб, наук. співроб., докторант, старш. наук. співроб, пров. наук. співроб.

Читати далі >Дорошенко Ірина Юріївна

  • Останні зміни:
11.07.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
2001 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, 2004 асп-ру цього ф-ту. В Київ. ун-ті: 2004-07 мол. наук. спів роб. НДЛ "Електронно-оптичних процесів", з 2007 – наук. співроб., з 2011 - старший науковий співробітник каф. експериментальної фізики.

Читати далі >Крохмаль Анатолій Павлович

  • Останні зміни:
24.01.1938

Місце народження: м. Бориспіль Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1967 закінчив Київ. ун-т. З 1966 працював у Київ. ун-ті: інж. проблемної лаб. напівпровідникової техніки, 1967 зав. учбовою лаб. каф. оптики, 1968-80 старш. інж. каф. оптики, 1980-92 старш. наук. співроб. НДЛ електронно-оптичних процесів каф. експериментальної фізики Київ. ун-ту, 1983-92 заст. зав. каф. з наук. роботи, 1992-2003 зав. НДЛ електронно-оптичних процесів.

Читати далі >Лізенгевич Олександр Ігорович

  • Останні зміни:
08.01.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1971 закінчив фіз. ф-т Томського ун-ту. З 1974 працюв на фізичному факультеті Київ. ун-ту: мол. наук. співроб., 1990 старш. наук. співроб каф. експериментальної фізики, 1990-93 доц. фізичного факультету (за сумісн.).

Читати далі >Лосицький Михайло Юрійович

  • Останні зміни:
16.04.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1999 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 2002 асп. каф. молекулярної фізики. 2002-03 пров. інж. в Ін-ті молекулярної біології і генетики НАН України. З 2003 працює в Київ. ун-ті: інж., 2006 мол. наук. співроб., 2007 наук. співроб., старш. наук. співроб., асист. каф. експериментальної фізики; наук. співроб. Ін-ту молекулярної біології і генетики НАН України (за сумісн.).

Читати далі >Науменко Антоніна Прокопіївна

  • Останні зміни:
20.03.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1974 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. "Загальна фізика" (спеціалізація "Оптика твердого тіла"). В Київ. ун-ті працює з 1974: старш. лаб., інж., асп., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Осипов Сергій Іванович

  • Останні зміни:
06.12.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1976 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У 1980 – 96 працював у Київ. ун-ті: 1980-90 мол. наук. співроб., 1990 – 96 наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Шевченко Сергій Якович

  • Останні зміни:
25.07.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1971 закінчив  фізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на фізичному факультеті до 2011.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи