ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Електронних видань і медіадизайну кафедра Електронних видань і медіадизайну кафедра

Створена 07.04.2009 внаслідок реорганізації каф. видавничої справи та редагування (наказ ректора Київ. ун-ту № 224-32 від 7.04.2009). У складі каф. діють студія медіадизайну (Фотолабораторія / Студія медіадизайну). На кафедрі працюють: 1 доктор наук – професор. А.А. Чічановський; 4 кандидат наук. – доцент. К.О. Горська, доцент. В.Е. Шевченко, асист. А.П. Захарченко, асист. Ю.В. Паливода; 3 асист. без наук. ступ. – П.Г. Салига, О.В. Ситник, Н.М. Іщук. Очолював кафедру професор. Б. І. Черняков (1.04.2009 – 24.08.2010). З 2010 очолює професор. А. А. Чічановський. Колектив займається вивченням проблем виготовлення і функціонування електрон. та мережевих видань в соц. комунікаціях, худ.-тех. оформлення, ілюстрування поліграф. видань, медіадизайну, захисту інтелект. власності в ЗМІ; забезпечує викладання навч. дисциплін ред.-вид. фаху, зображальної журналістики, основ наук. досліджень в соц. комунікаціях. Підготовлено «Новітні медіа та комунікаційні технології. Комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю». Викладачами каф. підготовлено і видано навч. і наук. видання: Черняков Б.І. Микола Лукаш: Біобібліогр. покажч., 1953–2005. К., 2007; Афанасьєва (Горська) К О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі: Навч. посіб. К., 2009; Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування: підручник. К., 2009; Шевченко В.Е. Розрахункові таблиці та стандартні документи з дисципліни «Художньо-технічне редагування». К., 2009; Чічановський А.А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: Підручник / У співавт. К., 2010. Б.І. Черняков, І.М. Забіяка

Афанасьєва Катерина Олександрівна

  • Останні зміни:
08.06.1979

Місце народження: м. Єйськ Краснодар. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила з відзнакою ІЖ Київ. ун-ту (2001). Закінчила із відзнакою Академію адвокатури України (2011). У Київ. ун-ті: 2004–09 асист. каф. видавничої справи та редагування; з 2010 доцент. каф. електрон. видань та медіадизайну ІЖ. З 2009 (за сумісн.) старш. наук. співроб. НДІ інтелектуальної власності при АПрН України.

Читати далі >Городенко Леся Михайлівна

  • Останні зміни:
23.03.1977

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор наук із соцальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила інститут журналістики (1999), аспірантуру (2004), докторантуру (2012) інституту журналістики. У Київ. ун-ті: асистент кафедри видавничої справи та редагування ІЖ (2000–05); доцент кафедри видавничої справи та редагування ІЖ (2005–09); доцент кафедри електронних видань і медіадизайну ІЖ (2009–10); докторант ІЖ (2010–12); доцент кафедри електронних видань і медіадизайну ІЖ (з 2012).

Читати далі >Захарченко Артем Петрович

  • Останні зміни:
11.07.1982

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат наук із кандидат наук із соціалних комунікацій.
Закінчив хімічний факультет КНУ зі ступенем бакалавра (2003), магістратуру ІЖ (2005). В КНУ: з 2010 – асист. каф. електронних видань та медіадизайну ІЖ.

Читати далі >Крайнікова Тетяна Степанівна

  • Останні зміни:
20.03.1971

Місце народження: м. Бориспіль Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філол. ф-т (1993), асп-ру каф. історії укр. л-ри (1997) філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: у 2002 асист., 2003–09 доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ, з 2009 доцент. каф. електронних видань і медіадизайну ІЖ, з 2011 – докторант ІЖ.

Читати далі >Черняков Борис Іванович

  • Останні зміни:
24.04.1946- 24.08.2010

Місце народження: м. Кролевець Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Фотожурналіст. Закінчив 1976 відділення журналістики Одес. ВПШ, 1983 асп-ру ф-ту журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., старш. викл., доцент. каф. видавничої справи та редагування ф-ту журналістики, з 2002 професор. каф. теорії масов. комунікації ІЖ.

Читати далі >Чічановський Анатолій Анатолійович

  • Останні зміни:
18.12.1941

Місце народження: с. Вільхівець Новоушицького р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 філол. ф-т Одес. держ ун-ту ім. І.І. Мечнікова, спеціалізувався в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова за фахом «Редагування книг та журналів», закінчив відділення журналістики Київ. ВПШ. У Київ. ун-ті: 2000–10 – професор. каф. міжн. журналістики ІЖ, з 2010 – завідувач кафедри електронних видань і медіадизайну.

Читати далі >Шевченко Вікторія Едуардівна

  • Останні зміни:
08.10.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1987 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Працювала 1987–96 програмістом, викл. архіт. ф-ту Київ. худ. ін-ту (тепер Нац. Академії мистецтв). У Київ. ун-ті: з 1996 асист., з 2003 доцент. каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи, потім каф. видавничої справи та редагування ІЖ, з 2008 зав. студією медіадизайну, з 2009 водночас, доцент. каф. електронних видань і медіадизайну.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи