ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чічановський Анатолій Анатолійович

18.12.1941

Місце народження: с. Вільхівець Новоушицького р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.

. Закінчив 1968 філол. ф-т Одес. держ ун-ту ім. І.І. Мечнікова, спеціалізувався в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова за фахом «Редагування книг та журналів», закінчив відділення журналістики Київ. ВПШ. Працював 1968–73 ред., старш. ред., зав. редакції вид-ва «Крим», 1973–83 гол. ред. радіомовлення Крим. обласного телерадіокомітету, 1983–87 гол. ред. вид-ва політ. л-ри (Київ), 1987–89 старш. викл., доцент., декан відділення журналістики Київ. ВПШ, 1989–91 – пров. консультант відділу нац. політики ЦК КПРС (м. Москва), 1991–95 – нач. наук.-дослід. і видав. відділу Держ. комітету в справах федерації та національностей РФ, радником Ради федерації, 1995–2000 заст. міністра нац. політики РФ. У Київ. ун-ті: 2000–10 – професор. каф. міжн. журналістики ІЖ, з 2010 – завідувач кафедри електронних видань і медіадизайну. Кандидат дис. «Совершенствование системы руководства средствами массовой информации и пропаганды как фактор повышения эффективности их деятельности (1976–1985)» (1986), докт. дис. «Взаємодія засобів масової інформації, владних структур в умовах модернізації суспільства (політологічний аналіз)» (1995, нострифікація – 2004). Напрями наук. діяльності: масов. інформ. і політ. процеси, теорія і практика книговидав. справи. Розробив та викладає курси: «Політ. системи світу», «Світові комунікац. стистеми», «Держ. інформ. політика і свобода слова в Україні», «Журналістика і проблеми практичної політики». Дійсний член Міжн. академії інформатизації – асоційованого члена ООН. Голова Спец. ради Д 26.001.36 Київ. ун-ту за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Автор понад 120 наук. праць. Осн. праці: Инстанция истины. Средства массовой информации и жизнь: возможности, поиск, ответственность: Монография, М., 1989; В тенетах свободы. Политологические проблемы взаимодействия властных структур, средств массовой информации и общества в новых геополитических условиях: Монография. М., 1995; Політика. Преса. Влада: Навч. посіб. М.; К., 1995 (у співавт.); За чертой полета: нации и народы после развала СССР: Учеб. пособ. М., 2000; Новина в журналістиці: проблеми практичної політики: Навч. посіб. К., 2003; Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: Підручник (У співавт.). К., 2010. Л-ра: Современная политическая история России (1985–1999 годы). Справочно-энциклопедическое издание. Т. 2. М., 1999.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи