ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Столярова Анна Анатоліївна

01.09.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Закінчила спец. сш №57 з поглибленим вивченням англ. мови, 2004 – ІФ. 2004–2007 асп. каф. елліністики ІФ. В Київ. ун-ті з 2007: асист. каф. елінистики. Кандидат дис. «Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів)» (наук. кер. – доктор філологічних наук, професор., чл.-кор. НАН України Клименко Н.Ф.) (2008). Проходила стажування в Афінському та Салоніцькому ун-тах. Викладає нормат. дисципліни та спецкурси. Автор статей, присвячених мовностилістичним та комунікативно-прагматичним особливостям новогрец. юрид. документів і першого в грец. та вітчизн. елліністиці «Короткого новогрецько-українського словника юридичних термінів». Виступала на ряді міжн. та всеукр. конф., бере активну участь у роботі Центру грец. мови та культури при ІФ. Коло наук. інтересів: лінгвістика тексту, лінгвостилістика, контрастивна лінгвістика, неоелліністика. Осн. праці: Столярова А.А. Короткий новогрецько-український словник юридичних термінів. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи