ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Титаренко Ірина Віталіївна

13.01.1959

Місце народження: не встановлено.

У 1981 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1997: асист., веде заняття з практики новогрец. мови в ІЖ, ІМВ, з 2001 – на каф. елліністики. Проводить практ. заняття з новогрец. мови як першої та другої інозем., лекції з лінгвокраїнознавства. Бере участь у роботі Центру елліністичних студій та грец. культури ім. А. Білецького. Коло наук. інтересів: перекладознавство, новогрец. л-ра. Має наук. публікації. Осн. праці: Українські переклади оповідань Антоніса Самаракіса // Українознавство. 2004. №31.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи