ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Етнології науково-навчальна лабораторія Етнології науково-навчальна лабораторія

Заснована 1989 при каф. археології, етнографії та музеєзнавства як міжфакультет. фольклорно-етногр. навч.-метод. лаб. З 1995 має нинішню назву. Перший зав. лаб. доктор історичних наук проф. В.І.Наулко. Він поклав початок створенню на громадських засадах силами викл. та студ. постійно діючої етнограф. виставки. Більшість експонатів, творів нар. мистецтва, культури та побуту – матеріали етногаф. експедицій, зібраних В.К.Борисенко. З 1995 керівник лаб. доктор історичних наук, проф. В.К.Борисенко, з 2006 доктор історичних наук, проф. В.П.Капелюшний. При лаб. було створено за результатами етногр. практики рукописний фонд (архів) фольклорно-етногр. даних з понад 500 од. зб. Він використовується студ., які спеціалізуються з етнології, для написання курсових, бакалаврських, дипломних та магіст. робіт. Тут же існує аудіо і відеотека, які застосовуються у навч. процесі та у наук. роботі. На базі лаб. регулярно проводяться ун-тські, всеукр. та міжн. наук. симпозіуми і конференції, видається наук. етнограф. журнал «Етнічна історія народів Європи». При лаб. діє етногр. музей. Завдяки активній роботі викладачів каф. етнології та краєзнавства серед студ. іст. ф-ту, останні були залучені до збереження іст. пам’яті, мат. та дух. культури українців і ін. народів, поповнюючи музей експонатами з усієї України. Викладачі каф. активно збирають експонати і поповнюють ними музей. Загалом в експозиції і у фондах музею на сьогодні є понад 1 тис. предметів мат. та дух. культури українців і ін. народів: колекція виробів гончарства, предмети ткацтва (частини ткацького верстата, різні види прядок тощо), колекція традиційного одягу, зокрема жін. сорочок з вишивкою; предмети побуту (різної конструкції рублі і качалки для прасування білизни, перші вугільні праски, дерев’яні ночви тощо). З предметів дух. культури українців в експозиції представлені музичні інструменти (бандура, цимбали тощо). Гордістю експозиції є колекція вишитих рушників, серед яких і рушник ХVІІІ ст. Експозиція музею широко використовується в навчальному процесі та у наук.-досл. роботі викладачів і студ. каф. етнології та краєзнавства і всього іст. ф-ту. В ньому проводяться тематичні екскурсії для студ. різних ф-тів ун-ту, ін. вищих навч. закладів м. Києва і України, школярів, інозем. громадян з Росії, Білорусі, Польщі, США, Канади, Італії, Японії, Кореї та ін. країн. М.В.Борисенко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи