ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Капелюшний Валерій Петрович

02.07.1963

Місце народження: с. Соболівка, Шполянського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1985 історичний та 1998 юридичний ф-ти, докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті асист. (1987) , доц. (1996), проф. (2006) іст. ф-ту. У 1995–2005 декан юрид. ф-ту Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. З жовт. 2006 зав каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту. Канд. дис. «Историография развития науки и ее связей с промышленным производством на Украине в 50-е – 80-е гг.» (1991), докт. дис. «Українська національна державність доби визвольних змагань 1917–1921 рр.: Історіографія» (2004). Сфера наук. інтересів – історія держави і права України, історія та історіографія історії України доби нац.-визвольних змагань 1917–21, укр. та заруб. етнологія. Голова спец. ради по захисту докт. і канд. дис. Д.26.001.01; 07.00.02 всесвітня історія; 07.00.05 етнологія). Засл. працівник освіти України (2003). Автор та співавтор понад 150 публікацій, статей до ЕСУ. Осн. праці: Замасковані імена: псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. К., 2001; Українська нація: витоки, становлення і сьогодення. К., 2003; Сучасна Україна. К., 2004; Здобута і втрачена незалежність: Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. К., 2003; Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку. К., 2005; Нариси з історії України: новий погляд. Ч. 1. К., 1996 (у співавт.); Історія держави і права України. К., 1996; Історія українського права. К., 2001; Історія держави і права України. К., 2001; Правознавство. К., 2002; Українська етнологія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. К., 2007 (у співавт.); Історія України: Підручник для інозем. студ. К., 2008 (у співавт); История Украины: Учеб. для иностр. студ. К., 2010 (у співавт.). Л-ра: Українські історики XX століття: Бібліографічний довідник. К., 2003. Вип.2.Ч.1; Політико-правова система України. К., 2004. Вип. 2; Профспілкові діячі України. К., 1997; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834–2004). 2004; Історія України. 2004. № 21-22; Українське слово. 2004. № 21. 

Автор: В.К.Борисенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи