ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мандебура Тамара Опанасівна

06.02.1947

Місце народження: м. Народичі, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1972 історичний ф-т, 1984 асп-ру по каф. історії КПРС Київ. ун-ту. У 1972–84 на комсомол. та пед. роботі. У Київ. ун-ті: асист. (1984), доц (1987) каф. історії КПРС, доц. (1995) каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту. Заст. декана іст. ф-ту з навч.-вих. роботи (1990), з навч. роботи (1991-93). Читала курси «Історія КПРС», «Політична історія ХХ ст.», спецкурс «Реформа політичної системи в Україні», «Основи лекторської майстерності». Канд. дис. «Деятельность Компартии Украины по развитию творче ской активности рабочего класса в условиях зрелого социализма. Историография проблемы» (1984). З 1996 викладає в Нац. авіац. ун-ті: проф. каф. теорії та історії держави і права Ін-ту повітряного і косм. права та масових комунікацій. Автор бл. 40 наук. праць. Осн. праці: «Український історик» і повоєнна історія радянської України на його сторінках // Український історик. Нью-Йорк–Торонто–Мюнхен. 1994. Т.31; Удосконалення підвищення кваліфікації державних службовців. К., 2003 (у співав); Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. К., 2002 (у співав); Арх.: Архів КНУТШ. 1996. Спр.58-пвс. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи