ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пилипенко Віктор Володимирович

26.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1979 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті з 1982: старш. лаборант, асист., доц. З 1995 на каф. етнології та краєзнавства. Проводить заняття з нормат. курсів: «Українська етнологія», «Зарубіжна етнологія», читає спец. курси на іст. ф-ті: «Етнологія народів Північної Європи», «Декоративно-прикладне мистецтво українців», «Укр. нар. архітектура» тощо. Канд. дис. «Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС. (На материалах англо-американской историографии 70-х – 80-х годов)» (1988). Коло наук. інтересів – мат. і дух. культура українців, антропологія міста. Окрім того, досліджував проблеми становлення та розвитку відносин між Україною та Фінляндією. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Історія української та зарубіжної культури. За ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. 3-є вид. К., 2001 (у співавт.); Ukrainan Historia. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti. Helsinki, 1997 (у співавт.); Хрестоматія з історії України. За редакцією В.І.Червінського. К., 1996 (у співавт.); Юссіла О., Гентіля С., Неваківі Ю. Від Великого Князівства до сучасної держави: Політична історія Фінляндії від 1809 р. К., 2002 (переклад з фінської у співавт.); Ґуммерус Г. Україна в переломні часи. К., 2004 (переклад з фінської, передмова, коментарі у співавт.); Українська етнологія. К., 2007 (у співавт.). 

Автор: В.П.Капелюшний

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи