ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скрипник Ганна Аркадіївна

09.09.1949

Місце народження: с. Плисків Погребищен. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України.

1974 закінчила Київ. пед. ін-т. З 1977 працює в ІМФЕ: пройшла шлях від асп. відділу етнології до кер. відділу «Укр. етнологічний центр», дир. ІМФЕ (з 2000). У Київ. ун-ті 2000–08 проф. каф. етнології та краєзнавства, автор ряду наук. програм і спец. курсів на історичному ф-ті: «Основи загальної етнології», «Сучасні етнодемографічні процеси в Україні», «Етнопсихологічні особливості укр. народу», «Сучасні етнонац. процеси та проблеми етнічної самоідентифікації», «Розвиток укр. етнології в ХХ ст». Докт. дис. «Українське етнографічне музейництво: становлення та розвиток» (1998). Академік НАН України (06.05.2006). С. – кер. наук.-коорд. Ради щодо проблем розвитку нар. культури, Голова Міжн. Асоціації україністів (з 2008), голова укр. комітету Міжн. Асоціації дослідження слов’янських культур, чл. Комітету з держ. премій в галузі науки і техніки (з 2006), Голова спец. вч. ради ІМФЕ по захисту докт. і канд. дис. зі спец. етнологія, фольклористика та мистецтвознавство. Гол. ред. НТЕ. Автор бл. 280 наук. праць з проблем укр. етнографії та етногр. музейництва, дух. культури українців, етнопсихології та етнонац. відносин. Її перу належать монографічні дослідження («Українське етнографічне музейництво 20-90 рр. ХХ ст.», «З історії української етнографії», «Етнокультура та етноідентифікаційні процеси в контексті суспільних трансформацій» та ін.) та низка наук. проектів і держ. програм («Етнічні аспекти культурно-національного відродження», «Програма охорони збереження і вивчення пам’яток народної культури», «Екологія української культури» тощо). Ініціатор та гол. ред. низки фундамент. наук. видань: «Історія української культури» (т.4, кн.1,2), «Етнічна історії України», «Українці. Історико-етнографічне дослідження», «Історія українського мистецтва в 5-ти томах», «Історія декоративного мистецтва в 5-ти томах». Л-ра: Артюх Л. Скрипник Ганна / Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007; Національна Академія Наук України. Персональний склад. К., 2008. 

Автор: Л.Ф.Артюх

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи