ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Етики, естетики та культурології кафедра Етики, естетики та культурології кафедра

Створена в 1960 як каф. етики, естетики та логіки, 1968–89 – каф. етики і естетики, з 1989 – сучас. назва. Каф. керували: професор. В.Кудін, професор. В.Павлов, професор. В.Шинкарук, професор. Л.Левчук (1976-2002), професор. В.І. Панченко (з 2002). Сьогодні на каф. працюють 3 професор. (Т.Аболіна, Л.Левчук, В.І. Панченко), 7 доц. (В.Гриценко, В.Єфіменко, І.Живоглядова, В.Нападиста, О.Павлова, О.Шинкаренко, Л.Стеценко), 4 асист. (О.Алексієнко, І.Маслікова, Г.Подолян, О.Рихліцька, О.Смігунова, А.Чумак). Напрями наук. досліджень: у царині теор. та приклад. етики це філософських -методол. обґрунтування цінностей людського буття, з'ясування їх екзистенційно-феноменологічних коренів, особливостей етич. дискурсу сучас. сус-ва, втілення принципів прикладної етики в діяльність соц. інститутів тощо; у галузі естетики осн. залишаються питання методології аналізу, співвідношення класич. та некласич. естет. парадигм, аналіт. потенціалу естетики як метатеорії мистецтва, дослідження його сучас. стану, вивчення іст. парадигм та розробка продуктивних моделей естет. виховання; культурол. дослідження здебільшого зосереджені на типології культур та їх регіон. особливостях. Зараз каф. підтримує наук. зв'язки з Ін-тами філософії НАН України та РАН, Респ. ін-том вищої школи (Білорусія), Вільнюс. (Литва), С.-Петерб. (Росія), Тбіліс. (Грузія), Вроцлав., Познан., Торун., Щецин. (Польща) ун-тами. Колективні праці останніх років: Естетика: підруч. /Л.Левчук, В.Панченко, О.Оніщенко, Д.Кучерюк. К., 1997, 2000, 2005, 2006, 2010; Історія світової культури: Навч. посіб. / Л.Левчук, В.Панченко, В.Гриценко, В.Єфіменко, І.Лосєв, О.Шинкаренко. К., 1994, 1998, 2010; Прикладна етика. Навч. посіб. (Аболіна Т.Г., Нападиста В.Г., Рихліцька О.Д., Маслікова І.І., Шинкаренко О.В., Подолян Г.П., Єфіменко В.В. - К., 2012.

Аболіна Тетяна Георгіївна

 • Останні зміни:
03.08.1950- 02.05.2015

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Кандидат дис. "Формування моральної свідомості особистості в системі морального виховання (методологічний аспект)" (1982). Докт. дис. "Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз)" (1999). У Київ. ун-ті: з 1981 асист., з 1989 доц., з 2005 професор. етики, естетики та культурології кафедри.

Читати далі >Алексієнко Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
25.11.1974

Місце народження: м. Кагарлик Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: всистент.
Філософ. Закінчила філософських ф-т Київ. ун-ту (1996). Кандидат дис. "Інтерсуб'єктивність: естетико-психологічний аналіз" (2000). У Київ. ун-ті: з 1999 асист. етики, естетики та культурології кафедри.

Читати далі >Горбатова Леоніда Сергіївна

 • Останні зміни:
14.06.1927- 22.03.2001

Місце народження: м. Маріуполь Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Лікар, філософ. Закінчила лікувальний ф-т Донец. медичного ін-ту (1950), асп. відділу діалектичного матеріалізму Ін-ту філософії АН УРСР (1955). Канд. дис. "Значення павловської фізіології для марксистсько-ленінської теорії відображення" (1955). У Київ. ун-ті: у 1960–86 доцент кафедри етики і естетики.

Читати далі >Гриценко Валентина Степанівна

 • Останні зміни:
27.07.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філолог. Закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту (1973), асп. філософський ф-ту Київ. ун-ту (1984). Канд. дис. "Художній конфлікт у світлі теорії естетичного" (1987). У Київ. ун-ті: з 1974 викл., старш. викл. підготовчого ф-ту для іноземних громадян, старш. викл. ІМВ, старш. викл., доцент кафедри етики, естетики та культурології.

Читати далі >Дмитрук Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
28.06.1939- 24.05.1987

Місце народження: м. Троянов Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. "Соц.-естет. аналіз дизайнерської діяльності" (1977). У Київ. ун-ті: з 1971 інженер наук. групи тех. естетики лабораторії конкретних соціол. досліджень філософський ф-ту (1971)...

Читати далі >Єфіменко Віталій Віталійович

 • Останні зміни:
22.02.1955

Місце народження: с. Рівне Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1977). Канд. дис. "Діяльнісний підхід як методол. принцип маркс.-ленін. етики" (1982). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Живоглядова Ірина Вікторівна

 • Останні зміни:
03.08.1961

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1988). Канд. дис. "Роль продуктивної уяви у структурі творчого процесу" (1991). У Київ. ун-ті: з 1992 асист., доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Канарський Анатолій Станіславович

 • Останні зміни:
16.04.1936- 28.12.1984

Місце народження: с. Руднє-Грабовка Житомир. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Суб'єкт естетичного" (1969). Докт. дис. "Діалектика естет. процесу" (1982). У Київ. ун-ті: у 1966–84 асист., доц., професор. каф. етики і естетики.

Читати далі >Клєпікова Олександра Петрівна

 • Останні зміни:
17.07.1932

Місце народження: с. Пітім Тамбов. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчила ф-т рос. мови і л-ри Тамбов. держ. пед. ін-ту (1952), асп-ру філософського ф-ту Київ. ун-ту (1967). Канд дис. захистила в 1968. У Київ. ун-ті: у 1967–69 асист. каф. етики, естетики та логіки.

Читати далі >Кривошия Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
22.05.1966

Місце народження: м. Гомель, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. 1992 Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1992). Канд. дис. «Естетичні та герменевтичні аспекти онтології поетичного слова. Теор. спадщина О.О. Потебні і Г.Г. Шпета» (1997). У Київ. ун-ті: 1995–2000 асист. каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Кудін В'ячеслав Олександрович

 • Останні зміни:
19.02.1925

Місце народження: с. Терлиця Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ, засл. працівник культури України. Закінчив літ. ф-т Владивостоцького держ. пед. ін-ту (1949), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1954). Канд. дис. "Вопросы марксистско-ленинской эстетики в постановлениях ЦК КПСС о литературе и искусстве" (1954). Докт. ст. за працю "Естетика / Курс лекцій з основ марсистсько-ленінської естетики для студентів гуманітарних факультетів і пед. ін-тів" (1962). У Київ. ун-ті: 1954–94 старш. викл., доцент каф. діалектичного та іст. матеріалізму, зав. каф. етики, естетики та логіки, зав. кафедри етики і естетики, зав. каф. теорії та методики комуністичного виховання, професор. кафедри теорії соціалізму і політології, професор. кафедри телебачення та радіомовлення ф-ту журналістики.

Читати далі >Кучерюк Дмитро Юрійович

 • Останні зміни:
05.08.1932- 27.02.2009

Місце народження: с. Чернігівка Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Театрознавець. Закінчив театрознавчий ф-т Київ. ін-ту театр. мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1958), Вищу парт. школу при ЦК КПУ (1964), асп. при Ін-ті філософії АН УРСР (1967). Канд. дис. "Естетичне у сфері промислового мистецтва" (1968). У Київ. ун-ті: 1974–2005 старш. викл., доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Левицька Олександра Іванівна

 • Останні зміни:
12.09.1930- 20.01.2009

Місце народження: м. Запоріжжя .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчила іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1954). Канд. дис. "Гуманизм коммунистической морали" (1966). Докт. дис. "Моральное развитие личности. Метологический аналіз" (1990). У Київ. ун-ті: 1971–98 доцент каф. філософії ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, доц., професор. каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Левчук Лариса Тимофіївна

 • Останні зміни:
21.08.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1962). Канд. дис. "Роль интеиции в художественном творчестве" (1969). Докт. дис. "Критика психоаналитической концепции художественного творчества (1981). У Київ. ун-ті: з 1962 асист., з 1974 доцент каф. етики, естетики та логіки, з 1984 проф., у 1976–2002 зав. каф. етики і естетики (нині – етики, естетики та культурології кафедра).

Читати далі >Лінчук Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
07.11.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філолог. Закінчила філол. ф-т Київ. ун-ту (1964). Канд. дис. "Відповідальність суб'єкта науки в епоху наук.-тех. революції" (1980). У Київ. ун-ті: 1960–98 інспектор-методист навч. частини, старш. лаборант, асист., старш. викл., доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Маслікова Ірина Ігорівна

 • Останні зміни:
13.04.1974

Місце народження: м. Томськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Економ. етика в сучас. процесах раціоналізації госп-ва" (2005). У Київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Нападиста Валентина Григорівна

 • Останні зміни:
23.06.1963

Місце народження: с. Рожнятівка Вінниц. обл..
Політолог. Закінчила ф-т культ.-освіт. роботи Київ. держ. ін-ту культури ім. О. Корнійчука (1984), Київ. ін-т політології та соц. управління (1991), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. "Проблеми моралі у філософії України другої пол. XIX – поч. XX ст." (2000). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Павлова Олена Юріївна

 • Останні зміни:
09.12.1975

Місце народження: м. Жданов Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Уява як філософських -антропол. категорія" (2003). Докт. дис. "Естетичний досвід як онтологічна проблема" (2009). У Київ. ун-ті: з 2007 доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Панченко Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
19.08.1949

Місце народження: с. Тарасівка Одес. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Канд. дис. "Природа художнього методу" (1986). Докт. дис. "Мистецтво в контексті культури" (1999). У Київ. ун-ті: з 1975 старш. лаборант, з 1983 асист., з 1989 доц., з 2001 проф., з 2002 зав. каф. етики, естетики та культурології філософського ф-ту.

Читати далі >Подолян Галина Петрівна

 • Останні зміни:
09.03.1974

Місце народження: с. Расавка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1996). Канд. дис. "Містичний досвід в контексті осягнення моралі як дух. феномена" (2004). У Київ. ун-ті: з 2000 асист. каф. етики, естетики і культурології.

Читати далі >Рихліцька Оксана Дмитрівна

 • Останні зміни:
21.03.1974

Місце народження: смт. Шкло Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. "Екол. етика: традиції і сучас. тенденції" (2004). У Київ. ун-ті: з 1992 лаборант, з 2002 асист. каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Смігунова Олена Геннадіївна

 • Останні зміни:
15.12.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2003). Канд. дис. «Естетика І.Канта. Пролдуктивна уява і принцип доцільності» (2007). У Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Стеценко Леся Леонідівна

 • Останні зміни:
05.05.1978

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Естет. погляди Томаса Манна в соціокультурному просторі Німеччини (перша пол. XX ст.)" (2004). У Київ. ун-ті: з 2004 асист., доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Фортова Олександра Іванівна

 • Останні зміни:
24.04.1928- 11.09.1998

Місце народження: с. Западинки Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філолог. 1955 Закінчила філол. ф-т Моск. обл. пед. ін-ту ім. Н.К. Крупської (1955). Канд. дис. "Проблемы этического в марсистско-ленинской эстетике" (1968). Докт. дис. «О диалектическом единстве нравственного и эстетического» (1987). У Київ. ун-ті: 1962–95 викл., старш. викл., доц., професор. каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Чумак Анна Леонідівна

 • Останні зміни:
26.08.1982

Місце народження: м. Фастів Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2004). Канд. дис. «Етич. кодекси в контексті соціокультурної динаміки» (2008). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Шинкаренко Олена Василівна

 • Останні зміни:
26.08.1956

Місце народження: м. Кустанай, Казахстан.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1978). Канд. дис. "Нравственный аспект целеполагания" (1987). У Київ. ун-ті: з 1978 старш. лаборант каф. філософії ІПК викл. сусп. наук, з 1989 асист., з 1994 доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи