ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фортова Олександра Іванівна

24.04.1928- 11.09.1998

Місце народження: с. Западинки Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

1955 Закінчила філол. ф-т Моск. обл. пед. ін-ту ім. Н.К. Крупської (1955). Канд. дис. "Проблемы этического в марсистско-ленинской эстетике" (1968). Докт. дис. «О диалектическом единстве нравственного и эстетического» (1987). У Київ. ун-ті: 1962–95 викл., старш. викл., доц., професор. каф. етики, естетики та культурології. Викладала нормат. курси "Етика", "Естетика", спец. курси "Методол. проблеми сучас. етики", "Діалектика моральнісного і естетичного", "Моральні проблеми худ. творчості". Наук. інтереси: діалектика моральнісного і естетичного, природа моральнісної та естет. діяльностей, моральнісні засади худ. творчості. Бл. 120 праць, зокреманісні проблеми худ. творчості. Соц.-моральний зміст трагічного і комічного. К., 1977; Дух. світ сучасника в рад. кіномистецтві. К., 1982 (у співавт.); О диалект. единстве нравственного и эстетического. К., 1985; Етика. К., 1992 (у співавт.). Була чл. бюро секції етики Філософських т-ва СРСР, лектором Т-ва "Знання" УРСР. Нагороджена медаллю "Ветеран праці", почесними грамотами Київ. ун-ту, Гол. управ. освіти Київ. міськ. держ. адміністрації.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи