ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нападиста Валентина Григорівна

23.06.1963

Місце народження: с. Рожнятівка Вінниц. обл..

Закінчила ф-т культ.-освіт. роботи Київ. держ. ін-ту культури ім. О. Корнійчука (1984), Київ. ін-т політології та соц. управління (1991), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. "Проблеми моралі у філософії України другої пол. XIX – поч. XX ст." (2000). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., доцент каф. етики, естетики та культурології. Викладає нормат. курси "Культурологія", "Етика і естетика", спец. курс "Проблеми моралі у філософії України кін. ХІХ – поч. ХХ ст.". Наук. інтереси: проблеми етики, історія етич. думки в Україні. Понад 20 праць, зокрема: Історія етики в Україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). К., 2004. Прикладна етика. Навч. посіб. (у співавт.) - К., 2012; До проблеми статусу етики. Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть: монографія /За аг. ред. А.Є.Конверського, В.А.Бугрова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – С. 123-136 (у співавт.: Аболіна Т.Г., Єфіменко В.В.); Етичний вимір туризму // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: монографія – КУТЕП, 2008. – С. 428-456 (у співавт.: Левицька О.І.); Етика освіти: до постановки проблеми // Соціальна етика: теоретичні та прикладні проблеми: матеріали міжнародної наук-практ. конф. (Київ, 28 травня 2009 р.). - Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 88-98.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи