ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бєлов Юрій Анатолійович

31.10.1946

Місце народження: м. Берлін, тепер Німеччина.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.

1969 закінчив мех.-мат. ф-т, 1973 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчислювальної математики, 1981 – докт-ру Київ. ун-ту. З 1971 – асист., з 1974 - старш. викл., з 1978 – доц. каф. теорії програмування ф-ту кібернетики. З 1982 – проф. каф. чисельних методів мат. фізики. З 1994 - зав. каф. теоретичної кібернетики. 1974 – канд. дис. “Решение одного класса нелинейных краевых задач, описывающих обтекание тел при интенсивном вдуве газа”. 1982 – докт. дис. “Вычислительный эксперимент в анализе и синтезе больших систем”. Наук. звання проф. (1985). чл.-кор. Академії технол. наук, Росія. Розробив 2 нормат. та 12 спецкурсів. Читає спецкурси “Методи мат. моделювання вимірювально-обчисл. систем”, “Принципи побудови моделей”. Осн. напрями наук.-пед. діяльності: нелінійна мат. фізика і обчисл. мат., мат. і комп’ют. моделювання складних вимірювально-обчисл. систем надвисокої розв’язувальності, моделювання механізмів мислення. Розроблені ефективні комп’ют. методи і обчисл. алгоритми, орієнтовані на одночасне подолання проблем некоректності, невизначеності і нечіткості в умовах багатокритеріальності, а також метод декомпозиції, побудований на агрегуванні змінних, апробований для широкого класу екстрем. задач (скінченновимірного і нескінченновимірного мат. програмування, динамічних задач в умовах невизначеності, стохастичних оптимізаційних задач). Підготував 8 канд. наук. Чл. редколегії наук. журн. “Электронное моделирование”. Медаль АН УРСР для молодих учених (1978), Вищий знак землі Баден-Вюртенберг, Штутгарт (Німеччина, 1989). Нагорода-подяка Президента України до 175-річчя КНУ. Автор 212 наук. праць, в т. ч. 5 монографій і 5 навч. посіб. Осн. праці: Математичне забезпечення складного експерименту: В 5 т. К., 1982-1990 (у співавт.); Інструментальні засоби програмування. К., 1993 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

Відео: 
  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи