ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вергунова Ірина Миколаївна

15.10.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач лабораторії.

1988 закінчила ф-т кібернетики, 1995 – асп. ф-ту кібернетики (каф. моделювання складних систем) Київ. ун-ту, з 1995 – наук. співроб, старш. наук. спів роб. лаб. методики та практики обчисл. експерименту; з 2001 – зав. НДЛ «Методики і практики обчислювального експерименту»; з 2006 – зав. НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації». 1995 – канд. дис. “Оптимізація псевдопараболічних систем з узагальненим впливом”. 2001 – отримала вч. звання старш. наук. співроб. Отримала ступінь д-ра габілітації в Дебрецен. ун-ті (Угорщина, 2006) за дис. роботу “Моделювання процесів масопереносу у складних агроекосистемах”. Отримала вчен. звання проф. (2008). Наук. інтереси: оптимізація систем з розподіленими параметрами, моделювання фізичних процесів в ґрунтах, моделювання та оптимізація деяких агробіопроцесів. Підготувала 3 канд. наук. Стипендіат Кабміну України (1996-98). Нагороджена грамотою Президії НАН України за наук. роботу “Удосконалення технології переробки сої за рахунок упровадження інформаційної моделі біологічної азотфіксації” (2000), грамотою та відзнакою МНС України (2002), почесною грамотою КМ України (2008), відзнакою МОН України «Відмінник освіти» (2003), відзнакою мін-ва АПК «Відмінник аграрної освіти» ІІІ ст. Лауреат Премії АР Крим (2006). Автор 117 наук. та навч.-метод. праць, серед яких 8 навч. посіб. та 1 підруч., рекомендований МОН України для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Осн. праці: Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів. К., 2000; Основи моделювання в захисті рослин. К., 2006; Основы математического моделирования агробиопроцессов. К., 2005 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

Відео: 
Завантаження плеєра

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи