ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Волошин Олексій Федорович

02.05.1951

Місце народження: с. Вороньків, Бориспіл. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1968 р. закінчив Київську СШ №129 з золотою медаллю, у 1973 р. – факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою. Був залишений на викладацькій роботі на кафедрі моделювання складних систем: 1973 – 1978 рр. – асистент; 1978 – 1983 рр. – старший викладач;1983 – 1992 рр. – доцент; з 1992 р. – професор. Закінчив заочно аспірантуру (наук. керівник проф. Волкович В.Л.), канд. дисертацію захистив у 1978 р., докторську – у 1990 р. (наукові консультанти – академік Міхалєвич В.С., проф. Волкович В.Л.). Звання доцента отримав у 1984 р., професора – у 1993 р. Лауреат Республіканської премії ім. М. Островського для молодих вчених в галузі науки і техніки в 1984 р. У 1980 – 1985 рр. був заст. декана з наукової роботи, в 1994 – 1996 рр. – головою навчально-методичної комісії факультету, членом науково-методичної комісії Міністерства освіти з прикладної математики. Працював на кафедрах моделювання складних систем (1973 – 1988 рр.), теорії автоматизованих систем (1988 – 1996 рр.), математичних методів еколого-економічних досліджень (1996 – 2007 рр.), з 2007 р. по даний час - на кафедрі моделювання складних систем. Під керівництвом Волошина О.Ф. захищено 15 кандидатських дисертацій, є автором (співавтором) 5 монографій, 10 навчально-методичних посібників, біля 250 друкованих праць. Область наукових інтересів: теорія прийняття рішень, методи оптимізації, математична економіка, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, е-освіта. За час роботи на факультеті читав лекції, проводив практичні та лабораторні заняття з нормативних курсів „Теорія прийняття рішень”, „Математична економіка”, „Макроекономіка”, „Математичний аналіз”, „Дослідження операцій”; спеціальних курсів: „Оптимізація великих систем”, „Сучасні методи оптимізації”, „Системи підтримки прийняття рішень”, „Теоретико-ігрові моделі в економіці”, „Кооперативні ігри”. Проф. Волошин О.Ф. є членом спеціалізованих вчених рад в КНУ імені Тараса Шевченка, Кібернетичному центрі ім. В.М. Глушкова НАНУ. З 2006 р. – Голова вченої ради Міжнародної асоціації користувачів та розроб¬ників інтелектуальних систем, Голова програмних та організаційних комітетів міжнародних конференцій, що проводяться під егідою Міжнародного наукового товариства «Інформаційні теорії та їх застосування», член редколегії Міжнародної книжкової серії «Information Science and Computing».

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи