ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Война Олександр Андрійович

30.06.1954

Місце народження: с. Білозерка, Білозер. р-н, Херсон. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1976 закінчив ф-т кібернетики, у 1979 – асп-ру каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1979 наук. співроб., з 1981 – асист., з 1984 – доц., з 1999 – проф. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту, з 1999 - проф. ф-ту економіки та управління Кошалінського політехн. ун-ту (Польща). Канд. дис. “Граничні теореми для схем підсумовування на процесах з довільною множиною станів та їх застосування” (1979). Докт. дис. “Статистичний аналіз та оптимізація частково спостережуваних стохастичних систем з дискретним втручанням випадку” (1997). Опубліковано 88 наук. праць. 1983 став лауреатом Першої премії ЦК ЛКСМУ та Укр. ради Наук- техн. тов-ва в галузі науки для молодих вчених. 1995 почесне звання та міжн. грант «Соросівський доц.». Осн. праці: Ryzyko w procesach finansowych oraz metody badań koniunktury. Politechnika Koszalińska, 2009; Predykcja ekonometryczna oraz modelowanie stochastyczne. Część 1. Politechnika Koszalińska, 2007; Analiza statystyczna oraz prognozowanie w modelach ekonomicznych. Część 2. Metody oraz narzędzia prognozowania zjawisk ekonomicznych. Politechnika Koszalińska, 2004; Analiza statystyczna oraz prognozowanie w modelach ekonomicznych. Część 1. Wprowadzenie do statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Politechnika Koszalińska, 2003; Економічний ризик. Мат. моделі та методи керування. К., 2001.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи