ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Головко Борис Андрійович

20.10.1946

Місце народження: м. Клінци, Брянcька область.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

В 1972 закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, у 1975 – асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР. у 1991 – докт-ру Ін-ту філософії АН СРСР. З 2001 – проф. каф. історії та теорії соціології ф-ту соціології та психології, з 2007 – проф. каф. теорії та історії соціології ф-т у соціології, з 2009 – проф. каф. педагогіки ф-ту психології, в.о. заст. декана з наук. роботи. В 1981 – канд. дис. «Критичний аналіз еволюції філос. поглядів О.Ф. Больнова. (Від герменевтики до екзистенційної антропології)». В 1994 - докт. дис. «Сучасна філософська антропологія: історико-філос. аналіз осн. напрямків». Напрями наук. діяльності: інформац. соціологія, соц. антропологія, соціолінгвістика, соціологія дозвілля, соціологія культури, соціологія села, соціологія міста, соціологія особистості, соціологія повсякденності, соціологія права, сучас. соціол. теорії, екон. соціологія, етносоціологія; в галузі психології: психолінгвістика, психологія віртуальності, етнопсихологія; в галузі права: конституц. право, інформац. право, юрид. компаративістика, юрид. антропологія; в галузі філософії: аксіологія, культурна антропологія, логіка, сучасна філософія, соц. філософія, філос. антропологія, історія філос. думки на Україні; в галузі економіки: екон. антропологія, екон. соціологія, інформац. економіка, неоінституціоналізм та евол. екон. теорія; в галузі педагогіки: акмеологія, пед. антропологія, філософія освіти, демократична трансформація освіти в Україні. Читає курси: соц. антропологія, інформац. соціологія, соціологія постмодерну, соціологія повсякденності, соціологія права, соціологія села, екон. соціологія, соціолінгвістика, сучас. соціол. теорії, педагогіка, педагогіка вищої школи. Чл. вчен. та спец. ради ф-ту психології, чл. спец. вчен. рад Київ. ун-ту по захисту дис. Чл. респ. асоціації українознавців, чл. Соціол. асоціації України. Автор близько 100 наук. публікацій, з них 20 колект. монографій.

Осн. праці: Філософська антропологія в пошуках теоретичного осмислення проблеми людини // Сучасна буржуазна філософія людини. К., 1985; Сучасна філософська антропологія: осн. напрями та проблеми. К., 1994; Філософська антропологія. Навч. посіб. К., 1997; Онтологія існування людини М.Гайдеггера // Феноменологія буття людини. К., 1999; Реформування вищої освіти в процесі демократизації українського сусп-ва. К., 2004. Л-ра: Філос. енцикл. словник. К., 2002; Енциклопедія сучасної України. Т.6. К., 2006.

Автор: М. П. Лещенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи