ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Заслуженюк Володимир Степанович

21.05.1936

Місце народження: с. Дранне, Тульчинського району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив іст. ф-т (1959), асп-ру (1970) Київ. ун-ту.Працював учителем історії, вихователем, заст. дир. в школах м. Києва. У Київ. ун-ті на посадах: асист., викл., доц. (1970-84), зав. каф. (1990), проф. каф. пед. вищ. та сер. школи філос. ф-ту. (1989), проф. каф. пед. ф-ту. соціол. та психол.(1993-2001). Напрямком наук. дослідж. є пробл. вих. підрост. покоління, міжнац. відносини, проф. підгот. вчителя, іст. розв. освіти і пед. думки. Очолював експерт. раду з пед. та психол. ВАК України (1993-94). Займався громад. діяльністю в пед. тов-ві УРСР та тов-ві знання УРСР. Нагороди: Медаль А.С. Макаренка та грамоти МОН УРСР.

Осн. праці: Інтернаціональне виховання в школі. К., 1975; Виховання на ідеях і традиціях дружби народів. К., 1983; Батьки і діти. К., 1996; Мистецтво взаєморозуміння. К., 1998; Психологія і педагогіка сімейного спілкування. К., 1998; Психол. структура пед. діяльності. Ч І. К., 2000 (у співавт.); Психол. структура пед. діяльності. Ч ІІ. К., 2001 (у співавт.). Арх.: Архів Київ. ун-ту, 1985 – ПВС – № 36.

Автор: О.В.Плахотнік

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи