ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бар’яхтар Віктор Григорович

09.08.1930

Місце народження: Маріуполь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1986 — 1996).

1953 закінчив Харків. ун-т. У 1954 — 1973 — наук. співроб., зав. лаб. Харків. фіз.–техн. ін-ту АН УРСР. 1959 захистив канд. дис., 1965 докт. дис. У 1973 — 1982 - зав. відділом, заст. дир. з наук. роботи Донецького фіз.-техн. ін-ту АН УРСР. У 1982 — 1989 — акад.-секретар відділення фізики та астрономії АН УРСР, 1983 — 1986 — засновник і зав. каф. теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Київ. ун-ту, 1986 — 1996 — засновник та зав. каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного ф-ту, 1982 — 1985 — зав. відділом Ін-ту теорет. фіз. АН УРСР, 1985 — 1989 — дир. Ін-ту металофізики АН УРСР, зав. відділом теорет. фіз. Ін-ту металофіз. АН УРСР. З 1995 р. — дир. Ін-ту магнетизму Міносвіти та науки і НАН України. В 1972 обраний чл.–кор., у 1979 — акад. АН УРСР, член Президії АН УРСР. Видатний укр. вчений у галузі фізики, який отримав результати світового рівня в теорії магнетизму конденсованих середовищ, надпровідності, мех. властивостей твердих тіл, нелінійних явищ у фіз. системах і кінетики солітонів. Разом зі своїми колегами та учнями створив теорію колективних спектрів магнітопружних хвиль у магнітних матеріалах, розвинув макроскопічну теорію релаксації магнітного моменту у феромагнетиках з урахуванням обмінної взаємодії, був одним з ініціаторів вивчення статичних і динамічних властивостей ґраток циліндричних доменів, у яких, зокрема, було передбачено, а потім експерим. відкрито ізоструктурні фазові перетворення. Сформулював нову точку зору на доменні структури як неоднорідний стан поляризованих середовищ, що дозволило з єдиних позицій описати властивості магнетиків, сегнетоелектриків і надпровідників в околах фазових перетворень. Одним із перших зайнявся вивченням нелінійних властивостей магнітних матеріалів і впровадженням поняття солітона у фізику магнетизму. Отримав принципово важливі результати з кінетики солітонів. Широко відомі його роботи, присвячені оригінальному застосуванню концепції псевдопотенціалу в теорії нормальних металів і надпровідників, зокрема, високотемпературних, і теорії топологічних фазових перетворень. Співавтор, разом з А.І.Ахієзером, С.В.Пелетмінським, відкриття “Магнітоакустичний резонанс в феро-, фері- та антиферомагнетиках” (1956). Б. засновник і перший Президент Укр. фіз. тов-ва, член Американ. та Італіськ. Фіз. тов-в, член Рос. Академії творчості, мистецтва і соціальних проблем, член Нью-Йорк. Академії наук. Наук. досягнення відзначені 4 преміями НАН України, 3 Держ. преміями України в галузі науки і техніки, 2 міжнар. преміями. Нагороджений 5 орденами та Почесним знаком Президента України, пам’ятною медаллю Папи Римського Іоанна Павла ІІ, Золотою медаллю ім. В.І.Вернадського (2009). Лауреат Держ. премій України в галузі науки і техніки за цикл робіт “Відкриття, теоретичне та експериментальне дослідження проміжного стану антиферомагнетиків” (1971), за відкриття і дослідження динамічних явищ, зв’язаних з фононними взаємодіями в магнітних кристалах (1986), за роботи, пов’язані з ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС (1999), Премії АН УРСР ім. К.Д. Синельникова за роботи в галузі фізики (1978), Премії ім. М.М. Крилова АН УРСР за роботи в галузі мат. фізики (1985), 1993 - Премія АН України ім. М.М.Боголюбова, Міжн. премії М.М.Боголюбова Об’єднаного ін-ту ядерних досліджень (м. Дубна, Росія, 1999), Премії Міжнар. Федерації науковців католицького фонду Святого Валентина (Італія, 2000), “Заслужений діяч науки і техніки Української РСР” (1980). Автор і співавтор понад 500 наук. праць, у т.ч. 16 монографій з фізики і 5 монографій з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Осн. праці: Спиновые волны. М., 1967 (в соавт); Spin Waves. North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1968 (in co-authorship); Функции Грина в теории магнетизма. К., 1984 (в соавт.); Цилиндрические магнитные домены и их решетки. К., 1988 (в соавт.); Dynamics of Topological Magnetic Solitons. Experiment and Theory // Springer Tracts in Modern Physics, 1994. Vol. 129. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, New York (in co-authorship); Кинетические явления в системе солитонов // ФНТ. Т.28, Приложение, 2002.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи