ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Барчук Оксана Іллівна

26.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: завідуючий лабораторією.

1981 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1987 асп-ру за спец.“Радіофізика, включаючи квантову радіофізику”. Працює в ун-ті з 1981: інж. НДЛ оптичної обробки інформації радіофізичного ф-ту на каф. кріогенної та мікроелектроніки, інж. 2 кат., мол. наук. співроб., наук. співроб., з 2007– зав. лаб. оптичної та мікрохвильової обробки інформації. 2002 захистила канд. дис. “Дослідження випадково-неоднорідних середовищ методом оберненої задачі розсіяння когерентного випромінювання” за спец.“оптика, лазерна фізика”. З 1980 займалась дослідженнями шумів фототермопластичних носіїв інформації. З 1985 область наук. інтересів пов’язана з фундамент. дослідженнями у галузі статист. методів обробки розсіяних когерентних оптичних полів та обернених задач, що з ними пов‘язані. Як результат, була запропонована кореляційна методика вимірювання статистичних параметрів дифузорів, що базується на дослідженні стану поляризації поля розсіювання при застосуванні неоднорідно-поляризованого випромінювання як зондуючого. Також був запропонований принцип формування поляризаційно-неоднорідного світлового пучка для розробки методу поляризаційного розпаралелювання інформації у пристроях подвійного зчитування з CD та DVD компакт-дисків. Останнім часом тематика робіт стосувалась проблем екол. моніторингу із залученням методик оптичної обробки інформації, процесів фрактальності при поширенні світла у випадку багаторазового розсіювання, та оптичних методів дослідження наноструктур та композитних матеріалів. Кер. бакалавр. та магістер. робіт. З 2004 - профорг каф. Автор 40 наук. праць, у тому числі 2 патентів та метод. вказівок до лаб. робіт і посіб.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи