ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Безручко Володимир Матвійович

13.04.1937

Місце народження: Приморський край, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

1959 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1961 асп-ру ун-ту. Працював на посадах асист. 1961-1977, старш. виклад. 1977-1985, доц. каф. електрофізики 1985-2003. З 2003 - на пенсії. 1973 захистив канд. дис. „Анізотропія колоїдальних центрів в лужно-галоїдних кристалах”. Напрям наук. роботи – фізика твердого тіла, оптичні властивості іонних кристалів, а також оптичні властивості рідких кристалів. Продемонстрував, що колоїдальні центри в лужно-галоїдних кристалах мають анізотропні властивості, можуть мати дихроїзм. Одержав нові властивості вказаних центрів, що дозволило отримати нові дані про природу цих центрів, механізми їх утворення і взаємного перетворення. Вивчив азимутальні залежності наведеного дихроїзму. Запропонував використовувати лужно-галоїдні кристали для створення комірок довготривалої пам`яті. Читав курси заг. фізики: “Механіка”, “Молекул. фізика”, “Електрика і магнетизм”, “Оптика”. Брав активну участь у створенні фіз. практикумів радіофізичного ф-ту, демонстраційного кабінету, керівником якого був. Нагороджений бронзовою медаллю «За досягнуті успіхі у розвитку народного господарства СРСР» (1985), знаком «Відмінник освіти України» (2005). Працював заст. декана, головою профбюро радіофізичного факультету, Член жюрі Всеукр. олімпіади з фізики (Ш етап), член комісії МОН України. 1990-1995 – депутат районної ради нар. депутатів в м. Києві. Автор 40 наук. праць та наук.-метод. посіб. Осн. праці: Прикладна фізика. Навчальний посіб. у 2 ч. (у співавт.). К., 1993; Анизотропия коллоидов и эффект Вейгерта в кристаллах хлористого натрия // ФТТ, 1970. 12. В.4 (в соавт.); Anizotropy of colloidal and the Weigert effect in sodium chloride crystals //Soviet Physics - Solid State, 1970. 12, 4 (in co-authorship); Периодический дихроизм окрашенных щелочно-галоидных кристаллов, наведенный пластической деформацией // ФТТ, 1972. 14. В.10; Оптические свойства кластеров коллоидных частиц натрия в кристаллах NaCl // Изв. АН ЛатвССР. 1987. №1 (474) (в соавт.); Прикладна фізика: завдання та тести (Посібник- довідник для вступників до вищих навч. закладів). Чч. 1, 2. К., 1993 ( у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи