ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Головач Григорiй Петрович

25.02.1940

Місце народження: с. Березова Гать, Новгород-Сіверський р-н, Черніг. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчив 1963 механіко-математичний факультет, 1966 - асп-ру каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету. 1966 - асист., 1976 - доц. каф. математики та теоретичної радіофізики. У 1971 захистив канд. дис. “Наближенi методи розв'язування нескiнченних систем алгебраїчних рiвнянь” (наук. кер. - доц. О.Ф.Калайда). Читав норматив. курси: диф. геометрія та тензорний аналіз, обчисл. математика., аналіт. геометрія та алгебра, диф. рівняння, методи мат. фізики, теорія функцій комплексної змінної, мат. аналіз. Осн. напрями наук. досліджень пов’язані з наближеними методами розв'язування інтегральних рівнянь та застосування мат. методів до розв'язування фіз. задач. Осн. наук. результати: побудував квадратурний метод розщеплення, розв'язав спектральну задачу для нескiнченних систем, запропонував метод регуляризацiї для iнтегральних рiвнянь першого роду, одержав наближений розв'язок рiвнянь прямої й оберненої задачі для феритових платівок, розрахував матриці Мюллера і Джонса, дослідив асимптотику масштабного фактора Всесвіту, розрахував і запрограмував на мовах “Maple” та “Mathematica” проходження електронного збудження через макромолекулу. Автор і співавтор бл. 120 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Наближені методи розв’язування операторних рівнянь. К., 1974 (у співавт.); Збірник задач з диференціальних та інтегральних рівнянь. К., 1997 (у співавт.); Математический анализ в примерах и задачах.Т.1. К., 1974; Т.2., 1977 (у співавт.); Справочное пособие по высшей математике. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах. М., 1998 (в соавт.); Справочное пособие по высшей математике. М., 2000-2008 (в соавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи