ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Висоцький Володимир Іванович

29.07.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.

Закінчив 1969 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1974 - асп-ру цього ун-ту. У 1969-1971 служив в Рад. армії (нач. РЛС в Красноярському краї). В Київ. ун-ті: 1974-1976 - мол. наук. співроб., 1976-1979 - старш. наук. співроб., 1979-1983 - доц. каф. квантової радіофізики,1983-1986 - доц. каф. теоретичної радіофізики, 1986-1993 - доц. каф. математики таі теоретичної радіофізики, 1993-2006 - проф. цієї ж каф. З 2006 – зав. каф. математики та теоретичної радіофізики. Захистив 1975 канд. дис. "Теорія вимушеного мессбауєрівського випромінювання", 1992 - докт. дис. “Моделі та теорія непорогової та когерентної взаємодії випромінювання та частинок з кристалами”. Осн. напрями наук. досліджень: моделі та системи лазерної фізики надвисокої частоти (рентгенівські та гама-лазери); когерентні процеси в ядер. фізиці (керування спонтанним розпадом радіоактивних ядер, дослідження ядер. реакцій при малій енергії); дослідження орієнтаційного руху нейтральних та заряджених частинок і квантів в кристалах та надгратках; ядер. процеси при аномальних та критичних умовах (при гравітаційному та лабор. колапсі, в системах з виродженим станом речовини, в нейтронних та електрон-протонних зірках); фіз. аспекти радіац. біофізики та радіобіології (проблема радіац. стійкості ДНК та проблеми просторової структури та "пам'яті" води). Читає нормат. Курси „Квантова механіка”, „Ядерна фізика та астрофізика”, спец. курс „Основи радіобіології”. Був співзасновником Укр. фіз. тов-ва (1992), головою Київ. міськ. відділення Укр. фіз. тов-ва (1992-1996). Протягом 5 р. виконував обов’язки секретаря секції "Приладобудування та радіоелектроніка" Комітету з Держ. премій України. „Соросівський професор”. Член спец. вч. рад із захисту дис. Член Вченої Ради Київ. ун-ту. Нагороджений медаллю „В память 1500–річчя Києва” (1982), Подякою Президента України (2009). Автор 5 монографій, 1 підруч., понад 200 наук. статей. Осн. праці: Гамма-лазеры. М., 1989 (в соавт.); Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах. М., 2003 ( в соавт.); Introduction to the Biophysics of Activated Water, Universal Publishiers, USA, 2005 (in co-authorship); Квантова механіка та її застосування в прикладній фізиці, К., 2009.; Applied biophysics of activated water, World Scientific Publishing, London-Singapore, 2009 (in co-authorship); Nuclear transmutation of stable isotopes in biological systems || Pentagon Press, India, 2009 (in co-authorship).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи