ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Камінська Лариса Федорівна

29.01.1967

Місце народження: м. Луцьк Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Остання займана посада: асистент.

У 1992 закінчила Луцьк. держ. пед. ін-т, ф-т практ. психології. В 2001 закінчила асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. З 2003 працює на пост. роботі на каф. соціальних структур та соціальних. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. В 2002 - канд. дис. “Соц. зумовленість та механізми впровадження освітніх реформ”. Напрями наук. діяльності: соціологія освіти, соціологія соц. змін. Вивчає явище суспільних рухів, їх місце у соц. структурі сусп-ва та емпіричний аналіз різних проявів у сучас. суспільстві. Автор понад 20 наук. праць. Осн. праці: Автомобільні клуби як ресурс для розвитку суспільних рухів.// Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. 2009, № 2; Глобалізація як соціол. парадигма.// Нова парадигма: Журн. наук. праць. 2007 Вип.66; Теорія соц. рухів.// Нова парадигма: Журн. наук. праць. 2007 Вип.61; Концепції соц. змін в сучас.й соціології. // Ученые записки Таврического национального университета В.И. Вернадского «Философия. Социология» Том 18, № 1 , 2005.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи