ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ніколаєнко Володимир Леонідович

04.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Остання займана посада: асистент.

Закінчив ф-т соціології та психології (2002) та асп-ру цього ж ф-ту (2005) Київ. ун-ту. Працював старш. викл. каф. філософії Київ. міського пед. ун-ту ім. Б.Д. Грінченка, з 2007 року – асист. каф. галузевої соціології ф-т у соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Концепція соц. мислення в соціології знання Карла Мангейма» (2006).Наук. діяльність пов’язана з дослідженням проблем історії соціології та соціології знання. Опублікував біля 20 статей в наук. зб. Осн. праці: Макс Вебер і Толкотт Парсонс про соціальну дію – теоретична позиція чи диспозиція? Соціол. дослідження. Зб. наук. праць №1/2.Луганськ, 2002; Ім’я і номінація під кутом зору теорет. соціології знання. Соц. технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський зб. наук. праць. Вип. 15/16 . Київ – Запоріжжя – Одеса, 2002; Ім’я як соціально-культурне явище та соціально-технол. проблеми номінації. Соц. технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський зб. наук. праць. Вип. 20 – Київ – Запоріжжя – Одеса, 2003; Стилі соц. мислення в соціології знання К. Мангейма // Культура і сучасність. Альманах. №1. К., 2005; Соц. передумови становлення соціології знання. // Культура і сучасність. Альманах. № 1. К., 2007; Теоретичні витоки соціології знання// Культура і сучасність. Альманах. № 1, 2008

Автор: Ю.О. Тарабукін

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи