ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Погорілий Олександр Іванович

23.09.1940- 23.09.2005

Місце народження: с.Онішки Оржиц. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1962 – закінчив відділення філософії іст.-філос. ф-ту, 1965 – асп-ру Київ. ун-ту 1987 – докт-ру Ін-ту соціології АН СРСР. 1965-66 – інспектор відділу викладання сусп. наук МОН УРСР. 1966 –69 – викл. каф. філософії Київ.держ. Ін-ту інженерів цивільної авіації; 1969 – 1973 – відп. працівник відділу пропаганди й агітації ЦК Компартії України. Звільнений з роботи за зв’язки з правозахисним рухом. 1973 – 1975 – старш. викл. каф. філософії КПІ. Канд. дис. «Еволюція екзистенціалізму М.Хайдеггера і криза сучасної буржуазної філософії» (1975). 1975-85 – старш. викл., доц. каф. іст. матеріалізму філос. ф-ту Київ. ун-ту. Докт. дис «Проблеми культури в сучасній німецькій соціології» (1991). 1988-91 – зав. каф. соціології філос. ф-ту Київ. ун-ту. 1991-94 – зав. каф. історії та теорії соціології ф-т у соціології та психології ун-ту. 1994 – 98 – проф. каф. соціології, 1998 – 2005 – зав. каф. культурології та археології Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія».Фахівець з історії заруб. і вітчизн. соціологічної думки ХІХ-ХХ століть, аналізу сучас. напрямків соціологічної теорії, культурології, соціології культури. Працював також у галузі наук. перекладу. Одним із перших в Україні розробив і викладав ун-тський курс історії і теорії культури.Осн.праці: «Критика современной буржуазной социологии культуры» К., 1987; «Культурные ориентации новых социальных движений // ФРГ глазами западногерманских социологов». М., 1989; «Социология культуры в новой идеологической ситуации». М., 1989; “Історія соціології. Від античності до поч. ХХ століття” (у співавт.) К., 1993; “Соціол. думка ХХ століття”. К., 1996; “М.Вебер Протестантська етика і дух капіталізму” (переклад з нім., передмова). К., 1994; “Соціологія. Курс лекцій”, навч. посіб.К., 1996 (у співавт.).Нагороди: Призер конкурсу Міжн. фонду “Відродження” програми “Трансформація гуманітарної освіти в Україні”.Л-ра : Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчен. словник-довідник. К., Львів, 2002; Соціологія: короткий енциклопедичний словник. К., 1998; Хто є хто в західній та вітчизн. й соціології: Навчен. соціол. словник для студентів. Львів, 1999.

Автор: М.В.Захарченко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи